Företrädesemission Q4 2021

Erbjudandet i sammandrag

Alligator Bioscience offentliggjorde den 7 oktober 2021 styrelsens beslut att genomföra en företrädesemission, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Preliminär tidsplan:

  • 8 november 2021 – Extra bolagsstämma för godkännande av företrädesemission m.m.
  • 8 november 2021 – Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt
  • 9 november 2021 – Offentliggörande av prospekt
  • 9 november 2021 – Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt
  • 10 november 2021 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen
  • 12 november – 23 november 2021 – Handel i teckningsrätter
  • 12 november – 26 november 2021 – Teckningsperiod
  • 12 november 2021 – Fram till dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i BTA
  • 1 december 2021 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
Uppdaterad 2023-03-20