Företrädesemission Q1 2024

Erbjudandet i sammandrag

Alligator Bioscience offentliggjorde den 8 februari 2024 styrelsens beslut att genomföra en företrädesemission, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Preliminär tidsplan:

  • 14 mars 2024 – Extra bolagsstämma för godkännande av företrädesemission m.m.
  • 15 mars 2024 – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 
  • 15 mars 2024 – Sista dag för handel i aktien inkl. företrädesrätt
  • 18 mars 2024 – Första dag för handel i aktien exkl. företrädesrätt
  • 19 mars 2024 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen
  • 21 mars 2024 – 2 april 2024 – Handel i uniträtter
  • 21 mars 2024 – 5 april 2024 – Teckningsperiod
  • 21 mars 2024 – 25 april 2024 – Handel i betalda tecknade units (”BTU”)
  • 9 april 2024 – Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Läs mer!

Presentation hos Biostock med anledning av emissionen

Intresserad av att delta?

Anmälningssedeln, utan företräde, hittas ovan under fliken ”Finansiella rapporter mm”.

I första hand kontaktar du din förvaltare (t.ex. Avanza, Nordnet, Handelsbanken, Swedbank etc.”) där du äger aktier i Alligator.


Om du eventuellt inte har kännedom om din förvaltare, eller är direktregistrerad aktieägare hänvisar vi dig till Vator securities på mejl: emissioner@vatorsec.se eller telefon: 08-5800 6591. Uppge sedan att mejlet/samtalet gäller Alligator.

Uppdaterad 2024-04-18