Regulatorisk

Alligator Bioscience publicerar årsredovisning för 2023

Lund, Sverige, 21 mars 2024 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att årsredovisningen för 2023, samt bolagets ersättningsrapport, har publicerats. Av av miljö- och kostnadsskäl har Alligator Bioscience valt att inte trycka årsredovisningen.

Årsredovisningen och ersättningsrapporten bifogas som PDF och finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Uppdaterad 2024-03-21