FIND®

FIND® (Fragment INduced Diversity) är en teknologi för optimering av antikroppar och andra proteiner som baseras på molekylär evolution.

FIND® används alltså för att ytterligare optimera antikroppar som tidigare identifierats från ALLIGATOR-GOLD®. Teknologin gör det möjligt att på kort tid skapa ett mycket stort antal funktionella varianter av en antikropp. Från dessa kan därefter antikroppar med optimerade egenskaper selekteras.

FIND®-teknologin kan användas för att förändra praktiskt taget vilken egenskap som helst hos en antikropp. De förbättrade egenskaperna kan medföra betydande kliniska fördelar med avseende på till exempel effekt och potens, farmakokinetik, säkerhet eller minskad antigenicitet.

FIND®-teknologin har använts för att utveckla mitazalimab.

Uppdaterad 2022-07-18