Marie Svensson

CFO
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 230 000 aktier, 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I och 170 000 teckningsoptioner i program TO6.
  • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i A Bioscience Incentive AB och Atlas Therapeutics AB, Styrelsesuppleant i Lemniscus Consulting AB.

Marie Svensson – född 1964, Chief Financial Officer – har en fil kand. i redovisning och en master i Business Administration/ Management vid Lunds universitet. Marie har mer än 20 års erfarenhet från finansiella positioner i olika högteknologibolag. Anställd sedan 2020 och medlem av ledningen sedan 2020.

Uppdaterad 2023-05-22