Søren Bregenholt

VD
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 1 103 019 aktier, 500 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I, 1 200 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 I, 900 000 teckningsoptioner i program TO 2024/2027 I och 194 666 teckningsoptioner i program TO 9.
  • Andra pågående uppdrag: Ordförande i Medicon Valley Alliance, Styrelseordförande i A Bioscience Incentive AB och i Atlas Therapeutics AB, styrelseledamot i Oblique Therapeutics AB (publ).

Søren Bregenholt – född 1971, VD – har en doktorsexamen inom biomedicinsk forskning vid Köpenhamns universitet och gjorde sin forskarutbildning vid Institute Pasteur i Paris. Søren har 20 års erfarenhet från operativa och strategiska befattningar på ledningsnivå inom internationell läkemedels- och biotechindustrin inklusive ledande roller Novo Nordisk, Symphogen and Macrophage Pharma. I sina tidigare roller har han drivit och förhandlat fram ett stort antal licens- och samarbetsavtal. Anställd sedan juni 2021 och medlem av ledningen sedan 2021.

Uppdaterad 2024-05-21