Dr. Sumeet Ambarkhane

CMO
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 54 205 aktier och 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I.
  • Andra pågående uppdrag: Inga

Sumeet Ambarkhane – född 1978, Chief Medical Officer – är läkare med kandidatexamen i medicin och i kirurgi från Seth G.S. Medical College och King Edward Memorial Hospital, University of Mumbai i Indien. Sumeet har över 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling från den akademiska världen och från bioteknik- och läkemedelsindustrin. Anställd sedan 2022.

Uppdaterad 2024-05-21