Aptevo Therapeutics och Alligator Bioscience presenterar nya prekliniska data för ALG.APV-527 på PEGS Virtual Interactive Global Summit

Nya prekliniska data stärker potentialen för en god säkerhetsprofil

Tumöreffekter utan systemisk T-cellsaktivering differentierar ALG.APV-527 mot urelumab-analog

ALG.APV-527 är en ny bispecifik läkemedelskandidat i utveckling för behandling av solida tumörer som bildar proteinet 5T4

Lund, Sverige och Seattle, USA den 10 juni 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), och Aptevo Therapeutics (Nasdaq: APVO), meddelar att nya prekliniska data för ALG.APV-527 idag presenteras på den vetenskapliga konferensen PEGS Virtual Interactive Global Summit, i en muntlig presentation med titeln: “ALG.APV-527: Tumor-directed T-cell stimulation, in vivo tumor regression, and safety studies of a 4-1BB x 5T4 ADAPTIR™ bispecific antibody.”

”Våra senaste prekliniska data för ALG.APV-527 ser mycket lovande ut. De visar att förbättrad distribution, effekt och säkerhet ger ALG.APV-527 en möjlighet att övervinna de begränsningar som konkurrerande 4-1BB-antikroppar har,” sade Jane Gross, PhD, Chief Scientific Officer på Aptevo. ”Eftersom ALG.APV-527 lokaliserar till tumören begränsas den generella aktivering som setts med andra 4-1BB-agonister, vilket ger potential för en god säkerhetsprofil. I en jämförande preklinisk studie med en urelumab-analog gav ALG.APV-527 ingen systemisk T-cellsaktivering, en viktig skillnad gentemot konkurrenterna.”

ALG.APV-527 är en bispecifik läkemedelskandidat avsedd för immunterapeutisk behandling av 5T4-positiva cancertumörer. Tumörproteinet 5T4 återfinns på en rad olika tumörtyper såsom icke-småcellig lungcancer (NSCLC), huvud/hals-cancer och lungsäckscancer. ALG.APV-527 är utvecklad för att aktivera immunsystemet via den co-stimulerande receptorn 4-1BB (CD137) som återfinns på aktiverade T-celler och NK (Natural Killer)-celler.

De prekliniska data som presenteras på PEGS visar att ALG.APV-527 selektivt förbättrar funktionen av T-celler och NK-celler i närvaro av tumörantigenet 5T4. Vidare visas att ALG.APV-527 kan stöta bort tumörer med bibehållen god säkerhetsprofil.

I en studie där ALG.APV-527 jämförs med en annan 4-1BB-antikropp, en urelumab-analog, tolereras ALG.APV-527 väl vid höga doser utan några tecken på systemisk T-cellsaktivering eller påverkan på kroppsvikt eller mjälte. Däremot inducerar urelumab-analogen viktminskning, systemisk aktivering av T-celler och hudutslag.

Sammanfattningsvis visar de data som presenteras på PEGS att ALG.APV-527:

  • Selektivt förstärker funktionen och tillväxten av både CD8-positiva T-celler och NK-celler efter inbindning till tumörantigenet 5T4
  • Ackumuleras i 5T4-positiva tumörer
  • Stöter bort blåscancerceller vid låga doser och skapar ett immunologiskt minne mot cancern
  • Kan doseras i höga doser utan att inducera T-cellsaktivering i resten av kroppen, som kontrast till en jämförelseantikropp (urelumab-analog)
  • Tolereras väl efter upprepad dosering i prekliniska studier och uppvisar en 8 dagar lång halveringstid.

“Våra data stödjer att ALG.APV-527 har potential att ge ett kraftfullt anti-tumörsvar utan systemiska biverkningar, vilket är precis det vi hoppats på”, säger Christina Furebring, PhD., Vice President Projects på Alligator.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020, kl. 15.00.

Om ALG.APV-527
ALG.APV-527 är en bispecifik antikropp (4-1BB x 5T4), avsedd för tumörriktad behandling av solida cancertumörer. ALG.APV-527 togs fram genom att kombinera Alligators antikroppsbibliotek ALLIGATOR-GOLD® (human scFv) och Aptevos bispecifika teknologi ADAPTIR™. Antikroppen ALG.APV-527 består av två delar där den ena aktiverar tumörspecifika T-celler via den co-stimulerande receptorn 4-1BB (CD137) och den andra binder till proteinet 5T4 på ytan av tumörceller. Detta styr den immunaktiverande effekten av ALG.APV-527 till tumören och inte till normal vävnad. 

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Om Aptevo Therapeutics
Aptevo Therapeutics Inc. är ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunterapier för behandling av cancer. Bolagets ledande kliniska läkemedelskandidat, APVO436, och prekliniska kandidaterna ALG.APV-527 and APVO603 har utvecklats med hjälp av Aptevos proteinteknologiplattform ADAPTIR™, vilken kan användas för att generera högdifferentierade bispecifika antikroppar med unika verkningsmekanismer för behandling av olika typer av cancer. För mer information, se www.aptevotherapeutics.com.

För ytterligare information:
Aptevo Therapeutics
Stacey Jurchison

Senior Director, Investor Relations and Corporate Communications
+1 206-859-6628
JurchisonS@apvo.com

Uppdaterad 2020-06-10