Alligator Bioscience meddelar uppdatering om studien OPTIMIZE-1: Kohorten fullt doserad utan några negativa effekter rapporterade

Lund, 18 januari 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag en uppdatering av den pågående kliniska fas Ib/II-studien OPTIMIZE-1 med bolagets ledande tillgång, mitazalimab. Samtliga patienter i kohorten med 450 µg/kg har doserats och inga negativa effekter relaterade till behandlingen har rapporterats. Dosering i kohorten med 900 µg/kg har initierats. Fas Ib-delen av studien förväntas slutföras under första kvartalet 2022.

OPTIMIZE-1, en öppen, multicenter-fas Ib/II-studie, bedömer säkerheten och effekten hos mitazalimab i kombination med cytostatika, mFOLFIRINOX, hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer. Den första patienten doserades under tredje kvartalet 2021 (press release). Studien är utformad så att effektiviteten och tolerabilitetsprofilen hos mitazalimab nyttjas fullt ut, det vill säga högre och mer frekventa doser ges vad som varit fallen med konkurrerande molekyler. Detta ökar sannolikheten för att mitazalimab genom sinkliniska effekt är en potentiell första linjens behandling av spridd bukspottkörtelcancer i kombination med mFOLFIRINOX. Rekrytering av patienter pågår vid kliniker i Frankrike och Belgien. Studien har som mål att rekrytera 67 patienter med spridd bukspottkörtelcancer.

”Jag har glädjen att rapportera att vi fortsätter att göra stora framsteg med vår studie OPTIMIZE-1”, kommenterar Søren Bregenholt, VD för Alligator Bioscience. ”Vi ser fram emot att hålla marknaden regelbundet uppdaterad vartefter projektet framskrider.”

Säkerhetsresultaten för OPTIMIZE-1 förväntas meddelas under första kvartalet 2022, med interimresultat under fjärde kvartalet 2022.

För mer information, kontakta:

Julie Silber, Investor Relations

Telefon: 046-540 82 23

E-mail: jur@alligatorbioscience.com

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2022-09-19