Alligator Bioscience AB och Scandion Oncology A/S presenterar lovande prekliniska data

Lund den 30 juni 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) och Scandion Oncology (Nasdaq Stockholm: SCOL) presenterar idag lovande prekliniska data från bolagens pågående samarbete som undersöker antitumöreffekterna på läkemedelsresistent cancer genom att kombinera Scandion Oncologys läkemedelskandidat SCO-101 och Alligator Biosciences läkemedelskandidat mitazalimab.

Samarbetet undersöker antitumöreffekten av CD40 antikroppen mitazalimab i kombination med SCO-101 som tillägg till kemoterapi (FOLFIRINOX) i prekliniska tumörmodeller som visats resistenta mot kemoterapi. Hypotesen är att SCO-101 ska bryta kemoterapiresistensen och ytterligare förstärka mitazalimabs anti-tumöreffekt.

Kombinationen av mitazalimab och FOLFIRINOX visar ett starkt antitumörsvar i FOLFIRINOX-resistenta cancerceller. Noterbart är att de aktuella resultaten indikerar att antitumöreffekten av SCO-101, mitazalimab och FOLFIRINOX är ännu mer potent än mitazalimab och FOLFIRINOX. Studierna pågår fortfarande och utvärderas ytterligare för antitumöreffekter och överlevnad.

Resultaten validerar vidare potentialen för mitazalimab i kombination med standardbehandling med kemoterapi, som FOLFIRINOX.

”Vi är glada att se att de preliminära resultaten stärker och utvidgar mitazalimabs prekliniska effektdata genom att visa synergi med FOLFIRINOX även i tumörer som är resistenta mot kemoterapi. Detta bådar väl för vår OPTIMIZE-1 fas II-studie där vi utvärderar effekten av mitazalimab i kombination med FOLFIRINOX vid bukspottkörtelcancer. När vi har fullständiga data kommer vi att utvärdera möjligheten att testa trippelkombinationen i kliniska prövningar”, sade Søren Bregenholt, vd för Alligator Bioscience.

Resultaten ger stöd för det grundläggande konceptet att SCO-101 i kombination med kemoterapi och immunonkologi tolereras väl och har en mycket potent antitumöreffekt in vivo på läkemedelsresistenta cancerceller.

“Denna första uppsättning in-vivo-data är uppmuntrande. Studierna kommer att fortsätta för att de slutliga slutsatserna ska kunna dras, men denna första bedömning stöder vår hypotes och öppnar för en ny möjlighet i vår FoU-strategi. Vi är glada över att samarbetet med Alligator Bioscience har möjliggjort att vi kan utforska potentialen hos SCO-101 när det gäller immunonkologi och vi är fast beslutna att undersöka potentialen för SCO-101 inom immunonkologi ytterligare,” sade Bo Rode Hansen, vd för Scandion Oncology.

 

För ytterligare information om Alligator Bioscience, vänligen kontakta:

Søren Bregenholt, vd & CEO
E-mail: sbr@alligatorbioscience.com
Tel: +46 46-540 82 00

För ytterligare information om Scandion Oncology, vänligen kontakta:

Bo Rode Hansen, vd & CEO
Tel: +45 3810 2017

E-mail: info@scandiononcology.com
Website: www.scandiononcology.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021, kl. 08:30.

 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se http://www.alligatorbioscience.com

Scandion Oncology A/S är bioteknikföretag i klinisk fas II som utvecklar orala first-in-class tilläggsläkemedel till befintliga marknadsledande anticancerterapier. Som ett tillägg till standardbehandlingen av cancer introducerar bolaget en effektiv behandlingsmetod mot cancer, som är eller har blivit resistent mot cancerbekämpande läkemedel, vilket erbjuder potentialen för bättre svarsfrekvens, längre överlevnad och förbättrad livskvalitet. Den ledande läkemedelskandidaten, SCO-101, är för närvarande i klinisk fas II. Företaget riktar sig mot cancerläkemedelsresistens mot olika behandlingsmetoder inklusive kemoterapi, antihormonbehandling och immunterapi. Scandion Oncology är listat på Nasdaq First North Growth Market Sweden. Ticker: SCOL.

Västra Hamnen Corporate Finance är företagets certified advisor på Nasdaq First North Growth Market och kan nås på ca@vhcorp.se eller +46 (0) 40200250.

Uppdaterad 2021-06-30