Regulatorisk

Alligator Bioscience AB Delårsrapport januari-september 2019

Vi återfår nu de exklusiva, globala rättigheterna att utveckla och kommersialisera ADC-1013 och mottar samtidigt tillräckligt med ADC-1013-substans för att, med eller utan en ny partner, driva ADC-1013 in i kliniska fas II-studier under nästa år. Sammantaget har vi nu tre projekt i klinisk
utveckling, och inom kort ytterligare ett som doserar första patienten i fas I
”, kommenterar 
vd Per Norlén.

Väsentliga händelser juli-september
• Alligator återfår de globala rättigheterna för CD40-antikroppen ADC-1013 (mitazalimab) från Janssen.
• Alligator fortsatte arbetet med den kliniska utvecklingsplanen för mitazalimab med målet att starta en fas II-studie 2020.
• Antikroppsavtal tecknades med Biotheus Inc. i Kina, som erhöll kinesiska rättigheter till en antikropp från antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-GOLD.

Händelser efter periodens utgång
• ATOR-1015: Den kliniska fas I-studien fortlöper väl med sju dosnivåer utvärderade för initial säkerhet. För närvarande utvärderas doser om 100 mg, cirka 1,5 mg/kg, givet varannan vecka.
• ALG.APV-527: Tillsammans med samutvecklingspartnern Aptevo inleds diskussioner med ytterligare partners för den kommande kliniska utvecklingen av ALG.APV-527 och därför senareläggs inlämnande av ansökan om tillstånd att starta klinisk prövning fas I. Detta säkerställer för Alligators del att resurser finns tillgängliga för att driva den kliniska portföljen vidare med full kraft.

Finansiell information
Juli-september 2019
• Nettoomsättning 4,3 MSEK (0,2)
• Rörelsens kostnader -62,9 MSEK (-40,6)
• Rörelseresultat -58,5 MSEK (-39,9)
• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,79 SEK (-0,56)
• Periodens kassaflöde -46,8 MSEK (-39,7)
• Likvida medel inkl värdepapper 302,4 MSEK (478,4)

Januari-september 2019
• Nettoomsättning 4,4 MSEK (1,4)
• Rörelsens kostnader -160,2 MSEK (-125,5)
• Rörelseresultat -155,2 MSEK (-123,0)
• Resultat per aktie före och efter utspädning -2,11 SEK (-1,67)
• Periodens kassaflöde -126,0 MSEK (-70,0)

Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan.

Webbsändning/telefonkonferens
Bolaget bjuder in till en webbsänd presentation av delårsrapporten. VD Per Norlén är värd för presentationen som kommer att hållas på engelska.

Tid: kl.14.00 (CEST) torsdagen den 24 oktober 2019.

Lyssna på presentationen: https://tv.streamfabriken.com/alligator-bioscience-q3-2019

För att delta i konferensen, var god använd följande telefonnummer:
SE: +46856642707
UK: +443333009262
US: +18335268381

Telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-540 82 00.
Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-540 82 03.
Cecilia Hofvander, Director IR & Communications,cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-540 82 06.

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund

Telefonnummer 046-540 82 00
www.alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019, kl.08.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013 (mitazalimab), ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag drygt 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2019-10-24