Alligator Bioscience erhåller forskningsanslag från Vinnova

Lund den 5 oktober 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att de får 500 000 SEK i forskningsanslag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för projektet “Verification of the unique functionality of ATOR-1017 by 3D structure determination”.

Projektkategorin var “Industriella Pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskaliga forskningsinfrastrukturer”. Anslaget kommer, i samarbete med bioteknikföretaget SARomics Biosctructures AB, att användas till att generera tredimensionella strukturdata för Alligators 4-1BB-antikropp ATOR-1017, för att ytterligare bekräfta dess unika profil. Studierna kommer att genomföras vid strålröret BioMAX på forskningsanläggningen MAX IV i Lund.

ATOR-1017 är en immunaktiverande antikropp i utveckling för behandling av spridd cancer. Den binder till målmolekylen 4-1BB på tumörspecifika T-celler och NK-celler. ATOR-1017 skiljer sig tydligt från andra 4-1BB-antikroppar, dels genom sin unika bindningsprofil och dels genom att den immunaktiverande funktionen är beroende av korsbindning till så kallade Fc-gamma-receptorer på immunceller. Målet är en effektiv tumörriktad immunaktivering med minimala biverkningar. ATOR-1017 planeras inleda kliniska studier 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2018, kl.11.00.

Om ATOR-1017
ATOR-1017 är en immunaktiverande antikropp (IgG4) som binder till den co-stimulerande receptorn 4-1BB (även känd som CD137) på tumörspecifika T-celler och NK-celler. 4-1BB har förmåga att aktivera de immunceller som är involverade i tumörbekämpning, vilket gör 4-1BB till ett synnerligen attraktivt mål för immunterapi av cancer.

Om MAX IV och ESS
Forskningsanläggningen MAX IV i Lund är för närvarande Sveriges största forskningsinfrastruktur och en av världens mest ljusstarka synkrotronljuskällor. I nära anslutning byggs European Spallation Source (ESS) för att bli världens mest kraftfulla neutronkälla. De kommer att ge unika utvecklingsmöjligheter inom ett brett spektrum av forskningsområden, såsom biovetenskap och materialvetenskap, samt alla viktiga industriella och samhälleliga tillämpningar som bygger på egenskaper och prestanda hos olika material.

Om SARomics Biostructures
SARomics Biostructures är ett av de små snabbväxande bioteknikföretagen i Lund. SARomics har erhållit betydande finansiering för sina forskningsprogram och är för närvarande involverad i ett flertal internationella forskningsinitiativ som syftar till att upptäcka nya kandidater till nya läkemedel. Parallellt med detta har bolaget byggt upp ett globalt rykte för sin strukturbiologiplattform, i synnerhet för antikropp/antigenkomplex och "biosimilars", samt sina färdigheter i strukturbaserad läkemedelsdesign. SARomics Biostructures hjälper för närvarande ett stort antal kunder i Asien, Europa och Nordamerika att genomföra sina forskningsmål inom den tidiga upptäcktsfasen av nya läkemedel.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-10-05