Alligator Bioscience AB: Rättelse avseende MAR-märkning

Pressmeddelandet den 21 oktober 2021 om delårsrapporten januari – september 2021 innehöll felaktigt en så kallad MAR -märkning. Detta var inte företagets avsikt, eftersom informationen inte är att betrakta som insiderinformation.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Julie Silber, Investor Relations

Telefon: +46 46-540 82 23

E-mail: jur@alligatorbioscience.com

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar antikroppsbaserade cancerläkemedel för tumörriktad immunterapi. Projektportföljen innehåller två kliniska läkemedelskandidater: CD40-agonisten mitazalimab och 4-1BB-antikroppen ATOR-1017. Alligator utvecklar ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl baserad på bolagets egenutvecklade teknologiplattformen Neo-X-Prime™ tillsammans med MacroGenics Inc. Utlicensierade utvecklingsprogram omfattar AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Biotech Inc och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotherus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern (ATORX). Bolaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2021-10-21