Regulatorisk

Alligator Bioscience återtar de globala rättigheterna för CD40-antikroppen ADC-1013 (JNJ-64457107) från Janssen

Lund den 31 juli 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att bolaget har återtagit de exklusiva, globala rättigheterna att utveckla och kommersialisera CD40-antikroppen ADC-1013 (JNJ-64457107) från Janssen Biotech, Inc. ADC-1013 är bolagets längst avancerade läkemedelskandidat, för närvarande i klinisk fas I-utveckling för behandling av spridd cancer.

Samarbetsavtalet mellan Alligator och Janssen som tecknades 2015 har avslutats som ett resultat av ett strategiskt beslut hos Janssen att prioritera andra projekt.

Per Norlén, vd på Alligator Bioscience, säger: ”Vår målsättning med ADC-1013 har varit att skapa en CD40-antikropp som aktiverar immunsystemet utan att ge svåra biverkningar. De data vi nu har vid handen indikerar att vi lyckats. De biverkningar som noterats är generellt milda, och tidiga signaler på klinisk nytta stärker oss i vår övertygelse att ADC-1013 är en konkurrenskraftig CD40-immunterapi. Med tanke på den senaste tidens utveckling inom CD40-fältet är vi mycket optimistiska vad gäller framtiden för denna substans”.

”Vi är väldigt nöjda med de framsteg samarbetet med Janssen inneburit för utvecklingen av ADC-1013 men har förståelse för deras behov av att prioritera mellan forskningsprogram. Vårt huvudfokus är nu att snabbt driva utvecklingen av ADC-1013 vidare med målet att kunna erbjuda patienter ett nytt behandlingsalternativ. Vi planerar att snabbt inleda fas II kombinationsstudier och kommer att göra alla nödvändiga förberedelser för detta. Parallellt kommer vi att inleda diskussioner med potentiella partners för att säkra en fortsatt utveckling av ADC-1013”, tillägger Per Norlén.

ADC-1013 är Alligators längst avancerade läkemedelskandidat och utvecklas för behandling av olika former av cancer. Dess aktivering av CD40, en receptor på immunsystemets dendritceller, leder till aktivering avT-celler som selektivt attackerar cancern. Hittills har en fas I-studie framgångsrikt avslutats och en andra klinisk fas I-studie har fullföljt rekryteringen av patienter.

Som tidigare kommunicerats stödjer data från utvecklingsprogrammet i fas I fortsatt klinisk utveckling. Det har visats att ADC-1013 är säker och tolereras vid kliniskt relevanta doser. Resultaten har även gett indikationer på klinisk aktivitet. En njurcancerpatient uppvisade partiell respons (PR) och 10 patienter förblev stabila i sin cancersjukdom (SD) under minst 6 månader.

Det ursprungliga licensavtalet med Janssen omfattade delmålsbetalningar om potentiellt upp till cirka 695 miljoner dollar. Vid en lyckosam kommersialisering av ADC-1013 var Alligator även berättigat till stegvisa royaltybetalningar baserade på den globala nettoförsäljningen. Utöver att Janssen finansierat de senaste årens utvecklingsprogram, har Alligator erhållit en initial betalning om 35 miljoner dollar då avtalet tecknades 2015, och sedan ytterligare 11 miljoner dollar under tiden för avtalet.

Alligator inbjuder till webbsänd telefonkonferens kl.9.00 idag den 31 juli.
VD Per Norlén är värd för konferensen som kommer att hållas på engelska. All nödvändig information för att lyssna och ställa frågor finns tillgängligt på följande länk: https://financialhearings.com/event/12204.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Norlén, Verkställande direktör

Telefon: 046-540 82 00
Email: per.norlen@alligatorbioscience.com

Per-Olof Schrewelius, CFO
Telefon: 046-540 82 03
per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com

Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications

Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli kl.07.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2019-07-31