Positiva resultat från samarbetet mellan Scandion Oncology och Alligator Bioscience ger ytterligare stöd för effekten av Mitazalimab i kombinationsterapi

Lund den 2 september 2021 – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm: ATORX) och Scandion Oncology A/S (Nasdaq Stockholm: SCOL) meddelar idag att bolagens samarbete avslutats med ett mycket positivt utfall.

Syftet med samarbetet var att undersöka antitumöreffekten av CD40 antikroppen mitazalimab i kombination med SCO-101 som tillägg till kemoterapi (FOLFIRINOX) i prekliniska tumörmodeller som visats resistenta mot kemoterapi. Hypotesen som testats var att SCO-101 jämfört med saltlösningskontroll ska bryta kemoterapiresistensen och ytterligare förstärka mitazalimabs anti-tumöreffekt. Efter utvärdering av finala data har den gemensamma studien nått samtliga mål uppsatta för samarbetet och bolagen har nu avslutat samarbetet.

”Studien stödjer vår hypotes och öppnar dörren för att skörda värdet av denna framgångsrika studie tillsammans med större aktörer. Både Scandion Oncology och Alligator har begränsade resurser och vår gemensamma avsikt var att hitta stöd för hypotesen, vilket nu har uppnåtts. Vi är fast beslutna att fortsätta undersöka potentialen för SCO-101 inom immunonkologi”, säger Bo Rode Hansen, VD och koncernchef för Scandion Oncology.

”Vi är mycket glada över att se att resultaten stärker och utökar våra prekliniska effektdata för mitazalimab genom att uppvisa synergi med FOLFIRINOX i tumörer som är resistenta mot kemoterapi. Vi är fast beslutna att utveckla mitazalimab för svårbehandlad cancer och dessa data är mycket värdefulla för Alligators fortsatta arbete att utvärdera effekten av mitazalimab som en kombinationsterapi tillsammans med FOLFIRINOX i vår fas II-studie OPTIMIZE-1”, säger Søren Bregenholt, VD för Alligator Bioscience.

Som meddelades i juni 2021 visade kombinationen av mitazalimab och FOLFIRINOX i prekliniska studier ett starkt antitumörsvar i FOLFIRINOX-resistenta cancerceller och indikerade att antitumöreffekten av SCO-101, mitazalimab och FOLFIRINOX är ännu mer potent än mitazalimab och FOLFIRINOX. Resultaten ger stöd för det grundläggande konceptet att SCO-101 i kombination med kemoterapi och immunonkologi tolereras väl och har en mycket potent antitumöreffekt in vivo på läkemedelsresistenta cancerceller. Resultaten validerar vidare potentialen för mitazalimab i kombination med standardbehandling med kemoterapi, som FOLFIRINOX.
 

För ytterligare information om Alligator Bioscience, vänligen kontakta:
Søren Bregenholt, VD
Tel: 046-540 82 00
E-mail: sbr@alligatorbioscience.com
Website: www.alligatorbioscience.com

För ytterligare information om Scandion Oncology, vänligen kontakta:
Bo Rode Hansen, VD
Tel: +45 3810 2017 
E-mail:
info@scandiononcology.com
Website: www.scandiononcology.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2021, kl. 10:00.

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar antikroppsbaserade cancerläkemedel för tumörriktad immunterapi. Projektportföljen innehåller två kliniska läkemedelskandidater: CD40-agonisten mitazalimab och 4-1BB-antikroppen ATOR-1017. Alligator utvecklar ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl baserad på bolagets egenutvecklade teknologiplattformen Neo-X-Prime™ tillsammans med MacroGenics Inc. Utlicensierade utvecklingsprogram omfattar AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Biotech Inc och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotherus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern (ATORX). Bolaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Om Scandion Oncology
Scandion Oncology A/S är bioteknikföretag i klinisk fas II som utvecklar orala first-in-class tilläggsläkemedel till befintliga marknadsledande anticancerterapier. Som ett tillägg till standardbehandlingen av cancer introducerar bolaget en effektiv behandlingsmetod mot cancer, som är eller har blivit resistent mot cancerbekämpande läkemedel, vilket erbjuder potentialen för bättre svarsfrekvens, längre överlevnad och förbättrad livskvalitet. Den ledande läkemedelskandidaten, SCO-101, är för närvarande i klinisk fas II. Företaget riktar sig mot cancerläkemedelsresistens mot olika behandlingsmetoder inklusive kemoterapi, antihormonbehandling och immunterapi. Scandion Oncology är listat på Nasdaq First North Growth Market Sweden. Ticker: SCOL.

Västra Hamnen Corporate Finance är företagets certified advisor på Nasdaq First North Growth Market och kan nås på ca@vhcorp.se eller +46 (0) 40200250.

Uppdaterad 2022-09-19