Regulatorisk

Alligator Bioscience AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2019

Första patienten doserad i ATOR-1015 klinisk fas I-studie

Väsentliga händelser januari-mars
• Första patienten doserad i den kliniska fas I-studien med ATOR-1015.
• Nya prekliniska data presenterades som visar att 4-1BB-antikroppen ATOR-1017 ger kraftfulla antitumöreffekter.
• RUBY™, ett nytt formatkoncept för bispecifika antikroppar, lanserades.

Händelser efter periodens slut
• ATOR-1015:s tumörlokaliserande egenskaper påvisade med modern bildanalys.
• Nya prekliniska data för ATOR-1144 visar potential för aktivering av såväl det medfödda som det förvärvade immunsystemet samt direkt anti-tumöreffekt.

Finansiell information
Januari – mars 2019
• Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,8)
• Rörelsens kostnader -46,7 MSEK (-45,0)
• Rörelseresultat -46,2 MSEK (-44,0)
• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,62 SEK (-0,59)
• Periodens kassaflöde -34,3 MSEK (0,8)
• Likvida medel inkl värdepapper 402,9 MSEK (436,4)

”2019 har alla förutsättningar att bli ett mycket spännande år för Alligator. Vi har redan två projekt – ADC-1013 och ATOR-1015 – i klinisk fas. Nu får de snart sällskap av ATOR-1017”, kommenterar VD Per Norlén.

Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-540 82 00
Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-540 82 03
Cecilia Hofvander, Director IR & Communications, cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-540 82 06

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefonnummer 046-540 82 00

Informationen lämnades, för offentliggörande den 17 april 2019, kl.08.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering.

Uppdaterad 2019-04-17