Regulatorisk

Alligator inleder preklinisk utveckling med den immunonkologiska 4-1BB antikroppen ATOR-1017

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX), ett bioteknologibolag som utvecklar antikroppsbaserade immunterapier mot cancer, meddelade idag att ytterligare en helägd checkpointmodulerare, ATOR-1017, har påbörjat preklinisk utveckling.

ATOR-1017 är en agonistisk antikropp som aktiverar den co-stimulerande receptorn 4-1BB (även kallad CD137) som uttrycks på T celler i tumörer. Aktivering av tumörspecifika T-celler leder till ett immunmedierat angrepp på tumörer och kan ge långvarigt skydd mot tumörväxt. ATOR-1017 utvecklas för behandling av metastaserande cancer i kombination med andra immunterapier. Antikroppens egenskaper kan göra att immunaktiveringen riktas till tumörområdet vilket kan förbättra risk-nyttaprofilen.

Sartorius Stedim Cellca GmbH (Cellca) och Glycotope Biotechnology GmbH (Glycotope) har kontrakterats för tillverkning av kliniskt material. Cellca kommer att använda sin teknologi för expression i CHO-celler för att utveckla en höguttryckande och högkvalitativ produktionscellinje och odlingsprocess. Glycotope kommer att utföra ytterligare utveckling och cGMP-produktion. Avtalet kommer att förse Alligator med kliniskt material för de första studierna med ATOR-1017 i cancerpatienter.

“4-1BB är en viktig co-stimulerande checkpointmolekyl och ATOR-1017 har potential att bli “best-in-class”. Detta är vår tredje immunonkologiska produkt som går in i produktion och preklinisk utveckling, vilket visar styrkan och bredden i vår portfölj av tumörriktade immunterapier” säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience.

"Att vara med och föra fram Alligators produktkandidat mot kliniska studier är en fantastisk möjlighet för Glycotope som kontraktstillverkare av innovativa biologiska läkemedel”, säger Franzpeter Bracht, VD på Glycotope Biotechnology.

För ytterligare information var god kontakta:
Per Norlén, CEO

E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 708 537292
E-mail: rein.piir@alligatorbioscience.com

Per-Olof Schrewelius, CFO
Telefon: +46 46 286 42 85
E-mail: per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017 klockan 08:30 (CET).

Om Alligator
Alligator är ett publikt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade antikroppar för immunterapi av cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar kliniska och preklinska produktkandidater: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1016 och ATOR-1017, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag 40 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.se.

Om Glycotope
Glycotope Biotechnology GmbH är en oberoende kontraktsutvecklare & tillverkare (CDMO) i Heidelberg, Tyskland, med ungefär 100 specialister för tillverkning av biologiska läkemedel för kliniska studier. För mer information, vänligen besök
www.glycotope.com.

Uppdaterad 2017-06-12