Alligator Bioscience meddelar att första patienten doserats i den kliniska fas-II-studien OPTIMIZE-1 som utvärderar mitazalimab i kombination med mFOLFIRINOX för behandling av bukspottkörtelcancer

Lund, Sverige, 30 september 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att Alligator har doserat den första patienten i sin fas II-studie OPTIMIZE-1, som syftar till att ytterligare utvärdera effekten och säkerhetsprofilen hos Alligators CD40-agonist, mitazalimab, i kombination med standardbehandling i form av cytostatika, mFOLFIRINOX, som första linjens behandling av spridd bukspottkörtelcancer. OPTIMIZE-1 är en öppen multicenterstudie som ska rekrytera upp till 67 patienter vid kliniker i Belgien och Frankrike. Bolaget förväntar sig interimistiska säkerhetsresultat under första kvartalet 2022 och interimistiska effektresultat under fjärde kvartalet 2022.

Med över 150 000 fall årligen är bukspottkörtelcancer den tredje dödligaste cancerformen i EU och den näst dödligaste cancerformen i USA. De befintliga behandlingsalternativen för bukspottkörtelcancer är extremt begränsade, med en femårsöverlevnad på mindre än 10 procent.

”Detta är ett stort steg för Alligator. Mitazalimab har tidigare rapporterat positiva kliniska data från fas I-studier och uppvisat en godtagbar säkerhetsprofil, mekanismvalidering samt tidiga tecken på effekt, vilket banar vägen för denna fas II-studie. OPTIMIZE-1 gör oss än mer fast beslutna att utveckla tumörriktade antikroppsläkemedel mot cancer”, säger Søren Bregenholt, VD för Alligator Bioscience. ”Starten på doseringen i fas II-studien med mitazalimab är ett viktigt steg framåt för våra förstklassiga antikroppar som kombinationsbehandling vid spridd cancersjukdom.”

I OPTIMIZE-1 studien får vi möjligheten att kombinera innovativ immunterapi med det beprövade och mycket potenta cytostatikakombinationen Folfirinoxi patienter med metastaserande bukspottskörtelcancer. Detta är mycket välkommet och det är ett stort steg framåt att vi nu påbörjat behandling av den första patienten, säger doktor Ivan Borbath, professor vid Cliniques Universitaires Saint-Luc i Bryssel, Belgien. Doktor Borbath, tillsammans med ett nätverk av kliniker i Belgien och Frankrike, kommer nu att utvärdera Mitazalimabs effektivitet och säkerhet i kombination med cytostatika i den här svåra formen av cancer.

Mitazalimab är en förstklassig, andra generationens CD40-agonistisk human antikropp (IgG1-wt) med möjlighet att fungera som en universell kombinationspartner till standardbehandling som cytostatika eller checkpointhämmare. Mitazalimab är Alligators längst framskridna läkemedelskandidat för immunterapi, avsedd för behandling av olika typer av spridd cancer, däribland bukspottkörtelcancer.

För mer information, kontakta:

Julie Silber, Investor Relations
Telefon: 046-540 82 23
E-mail: jur@alligatorbioscience.comInformationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021, kl. 12.30 CEST.

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar antikroppsbaserade cancerläkemedel för tumörriktad immunterapi. Projektportföljen innehåller två kliniska läkemedelskandidater: CD40-agonisten mitazalimab och 4-1BB-antikroppen ATOR-1017. Alligator utvecklar ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl baserad på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-Prime™ tillsammans med MacroGenics Inc. Utlicensierade utvecklingsprogram omfattar AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Biotech Inc och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotherus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern (ATORX). Bolaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

 

Uppdaterad 2022-09-19