Alligator Bioscience utser VP Business Development

Lund den 18 januari 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, tillkännager idag att Anu Balendran, PhD, utsetts till Vice President Business Development. 

Dr Balendran kommer att ansvara för att leda Alligators prekliniska projekt mot utlicensiering. Han har disputerat i Biokemi och ansluter till Alligator från Astra Zeneca där han idag är External Innovation Director. Dr Balendran kommer att tillträda sin tjänst den 1 maj 2018.

Denna rekrytering följer efter de som gjordes i december 2017 av Charlotte A Russell, MD, PhD, som Chief Medical Officer och docent Peter Ellmark som Vice President Discovery, i ett skede då Alligator förbereder ett antal läkemedelskandidater för kliniska studier, partnerskap och licensavtal.

“Med tre prekliniska projekt som närmar sig klinisk utveckling och vår affärsmodell att utlicensiera projekt efter att behandlingskonceptet validerats i cancerpatienter, är vi väldigt glada över detta viktiga tillskott till ledningsgruppen. Vi ser fram emot att välkomna Anu till Alligator. Med sin breda internationella erfarenhet av licensiering och samarbetsavtal inom industrin, passar han väl in i Alligators alltjämt växande team”, säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018, kl.08.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedels-företagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2018-01-18