Regulatorisk

Alligator Bioscience: Nya prekliniska data visar att 4-1BB-antikroppen ATOR-1017 ger kraftfulla anti-tumöreffekter

Lund den 18 mars 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att bolaget kommer att presentera prekliniska data för läkemedelskandidaten ATOR-1017 vid den vetenskapliga konferensen 4th Annual Immuno-oncology Summit Europe, som hålls i London den 18-22 mars 2019.

ATOR-1017 är en monoklonal antikropp som utvecklas för behandling av spridd cancer. Den aktiverar den co-stimulerande receptorn 4-1BB och den immunaktiverande funktionen är beroende av korsbindning till så kallade Fc-gamma-receptorer på immunceller.

De nya data visar att ATOR-1017 ger kraftfulla anti-tumöreffekter i en experimentell modell för tjocktarmscancer (MC38). Dessutom visas att ATOR-1017 har en dosberoende hämmande effekt på tumörtillväxt och ökar överlevnad. Tidigare prekliniska data har visat att ATOR-1017 aktiverar både NK (Natural Killer)-celler och T-celler, vilka båda medverkar till effektiv immunmedierad avdödning av tumörceller.

“ATOR-1017 är med sina tumörriktade egenskaper utformad för en överlägsen säkerhet/effekt-profil och de nya resultaten stärker ytterligare dess ”best-in-class”-profil. ATOR-1017 har potential att kunna minska biverkningar och ge ett kraftullt och varaktigt immunsvar. Detta ger oss ett starkt prekliniskt underlag för att gå in i nästa fas av utvecklingen. Vi förväntar oss kunna starta studier i cancerpatienter senare i år”, sade Christina Furebring, SVP Preclinical Development på Alligator Bioscience.

Dr Karin Enell Smith, Senior Scientist Immuno-oncology på Alligator, kommer att hålla en muntlig presentation med titeln: “ATOR-1017 – A Tumor Directed Fcγ-Receptor Cross Linking Dependent 4-1BB Agonistic Antibody”, måndagen den 18 mars kl.18.45 (17.45 lokal tid).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019, kl.13.30.

Om ATOR-1017
ATOR-1017 är en immunaktiverande antikropp (IgG4) som binder till den co-stimulerande receptorn 4-1BB (även känd som CD137) på tumörspecifika T-celler och NK-celler. 4-1BB har förmåga att aktivera de immunceller som är involverade i tumörbekämpning, vilket gör 4-1BB till ett synnerligen attraktivt mål för immunterapi av cancer.

ATOR-1017 skiljer sig tydligt från andra 4-1BB-antikroppar, dels genom sin unika bindningsprofil och dels genom att den immunaktiverande funktionen är beroende av korsbindning till så kallade Fc-gamma-receptorer på immunceller. Målet är en effektiv tumörriktad immunaktivering med minimala biverkningar. ATOR-1017 planeras inleda kliniska studier 2019.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com. 

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering.

Uppdaterad 2019-03-18