Alligator Bioscience presenterar klinisk studiedesign för ATOR-1015 på ASCO

Lund den 16 maj 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att bolaget kommer att presentera upplägget av den pågående kliniska fas I-studien för den bispecifika läkemedelskandidaten ATOR-1015 på American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting som hålls i Chicago den 31 maj-4 juni, 2019.

Fas I-studien med ATOR-1015 är en inledande doseskaleringsstudie i patienter med spridd cancer (NCT03782467). Det primära målet med studien är att undersöka säkerhet och tolerabilitet och fastställa maximalt tolererbar dos/rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier. Första patienten doserades i mars 2019 och resultaten förväntas kunna avläsas under andra halvåret 2020.

Studien inleds med en accelererad dostitreringsfas med en patient per dosnivå, vilket följs av en modifierad 3+3 design med minst tre patienter per dosnivå. Vid den högsta tolerabla dosnivån, alternativt vid en lägre nivå, planeras utvärdering av ytterligare 14 patienter avseende säkerhet och effekt.

Charlotte Russell, Chief Medical Officer på Alligator Bioscience, kommer att presentera postern (#292b) “A first-in-human, multicenter, open-label, phase I study in patients with advanced and/or refractory solid malignancies to evaluate the safety of intravenously administered ATOR-1015” av Jeffrey Yachnin et al, den 1 juni kl. 8-11 lokal tid CDT (kl.15-18 svensk tid) under programpunkten Developmental Immunotherapy and Tumor Immunobiology.

“Även om immunaktivering genom CTLA-4 visat imponerande effekt i flera cancerformer är den samtidigt förknippad med svåra biverkningar. Vår förhoppning är att ATOR-1015 kommer att vara minst lika effektiv och ha betydligt färre biverkningar”, sade Per Norlén, VD på Alligator Bioscience.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications

Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019, kl.8.30.

Om ATOR-1015
ATOR-1015, till fullo ägd av Alligator, är en bispecifik CTLA-4-antikropp utvecklad för tumörriktad immunterapi, med ökad kapacitet för avdödning av regulatoriska T-celler. ATOR-1015 binder till två olika immunreceptorer, checkpoint-receptorn CTLA-4 och den co-stimulerande receptorn OX40. Immunaktiveringen är starkare i de områden där båda receptorerna uttrycks i hög grad, som i tumörområdet, vilket kan leda till minskade biverkningar.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering.

Uppdaterad 2019-05-16