Alligator Bioscience publicerar klinisk fas I-data för ADC-1013 i International Journal of Cancer

Studie med intratumoral administrering av immunaktiverande CD40-antikropp i solida tumörer

Lund den 29 januari 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att resultat publicerats gällande en klinisk fas I-studie, den första i människa, för läkemedelskandidaten ADC-1013 (JNJ-64457107), en aktiverande antikropp riktad mot målmolekylen CD40. Topline-data från studien presenterades på den vetenskapliga konferensen SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) i november 2017.

Resultaten visar att den aktiverande CD40-antikroppen ADC-1013 tolereras väl av cancerpatienter i kliniskt relevanta doser. Sammantaget stödjer de farmakodymaniska effekterna och prekliniska data den fortsatta kliniska utvecklingen av ADC-1013 mot cancer, och visar på ADC-1013:s potential som kombinationsterapi med PD-1-hämmande läkemedel.

Titel: First-in-human study with intratumoral administration of a CD40 agonistic antibody, ADC-1013, in advanced solid malignancies.

Tidskrift: International Journal of Cancer, https://doi.org/10.1002/ijc.32141

Författare: Sandra M. M. Irenaeus, Dorte Nielsen, Peter Ellmark, Jeffrey Yachnin, Adnan Deronic, Anneli Nilsson, Per Norlén, Niina Veitonmäki, Camilla S. Wennersten och Gustav J. Ullenhag.

En andra fas I-studie, som undersöker säkerhet och tolerabilitet av intravenöst administrerad ADC-1013, genomförs för närvarande av Janssen Biotech, Inc. och är inte en del av denna publikation.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019, kl 08.00.

Om ADC-1013
ADC-1013 är en läkemedelskandidat avsedd för immunterapi av olika former av cancer. Prekliniska data har visat att ADC-1013, genom bindning till den co-stimulerande receptorn CD40 på dendritiska celler, effektivt aktiverar T-celler. Den förhöjda T-cellsaktiveringen gör det möjligt för kroppens immunsystem att attackera cancern. Även cancerceller kan uttrycka CD40 på cellytan vilket gör att ADC-1013 som en sekundär verkningsmekanism även direkt kan avdöda cancerceller.

I augusti 2015 utlicensierade Alligator globala rättigheter för vidare utveckling av ADC-1013 (JNJ-64457107) till Janssen Biotech, Inc., vilka för närvarande genomför en klinisk fas I doseskaleringsstudie (ClinicalTrials: NCT02829099) med intravenös administrering av ADC-1013.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag drygt 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2019-01-29