Regulatorisk

Alligator Bioscience utser Søren Bregenholt till ny VD

Lund den 18 mars 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att styrelsen har utsett Søren Bregenholt, Ph.D., till bolagets nya vd i syfte att stärka Alligators affärsutvecklingsaktiviteter och kliniska utveckling på internationell nivå. Søren Bregenholt tillträder den 1 juni 2021 och efterträder Per Norlén, som förblir verksam i bolaget. För att underlätta övergången har Malin Carlsson, nuvarande COO på Alligator, utsetts till tillförordnad VD.

"Vi är mycket glada över att ha Søren ombord. I enlighet med Alligators strategi och ökade fokus på affärsutveckling och klinik, går Alligator nu in i en fas där det kommer att vara av stor kommersiell betydelse att ytterligare utveckla och nyttja vårt internationella nätverk. Vi är övertygade om att Sørens breda globala nätverk inom pharma, biotech, riskkapital och akademi tillsammans med hans omfattande erfarenhet från både mindre och större företag kommer att vara ovärderligt för Alligator när bolaget fortsätter att utvärdera fördelaktiga möjligheter för partnerskap och utlicensiering – aktiviteter som är av högsta prioritet för Alligator", säger Peter Benson, styrelseordförande i Alligator.

Søren Bregenholt har mer än 20 års internationell erfarenhet från operativa och strategiska befattningar på ledningsnivå inom läkemedels- och biotechindustrin. Han kommer närmast från en befattning som VD och styrelseledamot på Macrophage Pharma Ltd i Storbritannien. Tidigare erfarenheter utgörs bland annat av olika befattningar som Corporate Vice President på Novo Nordisk A/S mellan 2010 och 2018, samt som COO på Symphogen A/S mellan 2002 och 2010. Under sin karriär har Søren Bregenholt drivit och förhandlat fram ett stort antal licens- och samarbetsavtal. Søren är disputerad vid Köpenhamns universitet och gjorde sin forskarutbildning vid Institute Pasteur i Paris. Han är författare och medförfattare till fler än 45 artiklar i olika referentgranskade vetenskapliga tidskrifter. 

"Jag ser verkligen fram emot utmaningen att leda Alligator Bioscience, ett mycket dynamiskt och väl ansett företag inom det spännande området immunonkologi. Jag är imponerad av den robusta kvaliteten på den kliniska portföljen liksom bolagets forsknings- och utvecklingskapacitet som har fört Alligator dit det är idag. Det ska bli riktigt spännande att leda och arbeta nära det kompetenta teamet på Alligator och föra bolaget vidare mot klinisk och kommersiell framgång", säger Søren Bregenholt.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Peter Benson, styrelseordförande
Telefon: +45 40 80 48 69
E-mail: benson@sunstone.eu

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021, kl. 19:00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2021-03-18