Regulatorisk

Alligator Bioscience och Orion Corporation meddelar att ett andra program inletts under det tidigare ingångna forskningssamarbetet och licensavtalet

  • Det andra projektet syftar till att utveckla en bispecifik antikropp för potentiella tillämpningar på solida tumörer.
  • Alligator och Orion kommer vardera att tillhandahålla validerade monospecifika antikroppar riktade mot en av de två målmolekylerna

Lund, Sverige, 2 januari 2023 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) tillkännager idag en utvidgning av sitt forskningssamarbete och licensavtal med Orion Corporation, ett globalt läkemedelsföretag baserat i Finland, för att tillsammans upptäcka och utveckla nya cancerterapier med bispecifika antikroppar.

Samarbetet har utökats med utveckling av ytterligare en bispecifik antikropp med hjälp av Alligators egenutvecklade bispecifika plattform, RUBY™, där de båda bolagen kommer att tillhandahålla validerade monospecifika antikroppar som respektive binder de olika målmolekylerna.

"Vi är nöjda att kunna utöka samarbetet med Alligator Bioscience för att fortsätta vår gemensamma utveckling av nya immunonkologiska behandlingsalternativ, som har gjort mycket lovande framsteg", säger Outi Vaarala, Senior Vice President, R&D, på Orion Corporation.

"Vårt samarbete med Orion går starkt framåt, där båda företagen på ett betydelsefullt sätt bidrar till det första programmet och där vi kompletterar varandras vetenskapliga expertis", säger Søren Bregenholt, PhD, vd för Alligator Bioscience. "Starten av detta andra projekt vittnar om styrkan i Alligators teknologiplattform, där vårt bispecifika format RUBY™ ingår.

Under det ursprungliga avtalet som ingicks 2021, använder Alligator Bioscience sitt egenutvecklade antikroppsbibliotek och det bispecifika formatet RUBY™ för att utveckla nya immunonkologiska produktkandidater utifrån designkriterier framtagna av Orion. Alligator är fortsatt berättigade till milstolpesbetalningar på upp till 469 miljoner euro baserade på utveckling, godkännande och försäljning, för de tre potentiella programmen, utöver försäljningsroyalties om Orion nyttjar sin möjlighet att fortsätta utvecklingen och kommersialiseringen av de resulterande produktkandidaterna.

Vid starten av det andra programmet erhåller Alligator en förskottsbetalning på 1,25 miljoner euro, vilken inkluderar ersättning för tillgängliga antikroppar, och utöver det en betalning på 500 000 euro när det demonstrerats att den bispecifika antikroppen är tekniskt genomförbar i förhållande till de validerade antikropparna.

Uppdaterad 2023-01-02