Regulatorisk

Alligator Bioscience utser Johan Giléus till Chief Financial Officer

Lund, Sverige, 14 juni 2024 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att Johan Giléus utsetts till Chief Financial Officer (CFO) med start den 12 augusti 2024. Johan Giléus har betydande expertis som CFO med över 25 års erfarenhet av att leda finansiell strategi och verksamhet i ett antal företag och branscher, däribland att överse en omfattande klinisk fas 3-studie och utlicensiering i Japan. Johan Giléus kommer närmast från en tjänst som CFO och vice vd för InDex Pharmaceuticals, ett bolag som nyligen genomgick ett framgångsrikt omvänt förvärv med Flerie Invest.

Johan Giléus efterträder Marie Svensson, som varit CFO på Alligator sedan 2020. Marie Svensson förblir verksam i bolaget.

Det är med glädje vi välkomnar Johan till Alligator och vi ser fram emot att dra nytta av hans expertis och ledarskap när vi fortsatt utvecklar både Alligator och den kliniska och kommersiella potentialen hos vår starka immunonkologiska pipeline,” säger Søren Bregenholt, vd på Alligator Bioscience.Å mina, styrelsens och Alligators vägnar vill jag rikta ett stort tack till Marie för hennes gedigna arbete och engagemang som bolagets ekonomichef de senaste fyra åren och det gläder mig att Marie axlar en ny roll på Alligator. Vi är fortsatt väl positionerade att nå våra strategiska mål, däribland ett kommersiellt partnerskap för vår nyckelkandidat mitazalimab inför dess utvärdering i fas 3, samt för den fortsatta utvecklingen av våra prekliniska kandidater och kandidater i tidig utvecklingsfas.”

Alligator gör enastående framsteg mot målsättningen att utveckla innovativa behandlingar för patienter med svårbehandlad cancer,” säger Johan Giléus, CFO på Alligator Bioscience. ”Det gläder mig att ansluta till Alligators erfarna och ansedda team för att fortsätta den finansiella utvecklingen och tillväxten av bolaget, vid denna spännande och viktiga tidpunkt.”

Om Johan Giléus
Johan Giléus ansluter till Alligator Bioscience från sin roll som CFO vid InDex Pharmaceuticals, en position han tillträdde 2017 och i vilken han lett emissioner som tillfört bolaget över 700 MSEK. Under 2022 antog han rollen som tillförordnad vd, vid en tid då bolaget byggde upp en klinisk fas 3-studie vid över 200 kliniker i 30 länder Under 2023 utsågs han därutöver till vice vd och senare samma år ledde Johan arbetet med att ingå ett utlicenseringsavtal i Japan. Fram till maj 2015 var han partner vid Deloitte AB med fokus på M&A, extern finansiell rapportering och andra aktiemarknadsfrågor för svenska och internationella klienter. Därtill har Johan suttit i styrelser för Haldex AB och BHG Group AB, vilket inkluderar rollen som ordförande i deras respektive revisionsutskott. Johan Giléus har studerat ekonomi vid Stockholms universitet.

Uppdaterad 2024-06-14