Regulatorisk

Alligator Bioscience: Lovande säkerhetsdata i klinisk fas I-studie med ATOR-1017

Lund den 27 augusti 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) presenterade idag den första säkerhetsdatan från den pågående kliniska fas I-studien med läkemedelskandidaten ATOR-1017, bolagets helägda 4-1BB antikropp som utvecklas för behandling av spridd cancer.

Den data som presenteras idag visar på en lovande säkerhetsprofil för ATOR-1017. Ett fåtal läkemedelsrelaterade biverkningar har observerats och alla var milda eller måttliga (grad 1 eller 2). Studiekommittén (Data Review Committee) som övervakar säkerheten för patienterna i fas I-studien med ATOR-1017 har godkänt 40 mg-dosen och beviljat att studien fortsätter utvärdering på den högre dosnivån 100 mg, motsvarande cirka 1,6 mg/kg.

”Aktivering av immunreceptorn 4-1BB har en enorm potential men har historiskt varit förknippad med allvarlig toxicitet. ATOR-1017 har uppvisat god tolerabilitetsprofil så här långt, vilket tyder på att vi lyckats framställa en terapeutisk antikropp med potentiellt överlägsna egenskaper. Jag ser fram emot att ta denna läkemedelskandidat in i kliniska effektstudier”, kommenterade Per Norlén, vd för Alligator Bioscience.

Idag klockan 14.00 håller Alligator en publik FoU-uppdatering där vd Per Norlén och COO Malin Carlson ger en uppdatering av de senaste utvecklingsstegen i bolagets kliniska projektportfölj, med fokus på de senaste nyheterna om läkemedelskandidaten ATOR-1017. Professor Ignacio Melero vid University of Navarra medverkar som gästtalare och ger sin syn på målreceptorn 4-1BB. De kliniska läkemedelskandidaterna ATOR-1015 och Mitazalimab kommer också att presenteras. Fullständig agenda finns tillgänglig nedan. Följ dagens presentationer på Alligators YouTube-kanal https://youtu.be/eBfz0q77p78.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020, kl.08.30.

Program för FoU-dagen den 27 augusti (ungefärliga tider):
14.00               Introduktion till bolaget och uppdatering kring de kliniska utvecklingsprojekten ATOR-1015 och mitazalimab
                          
Talare: Per Norlén, vd

14.15               ATOR-1017 – Läkemedelskoncept och senaste nytt
Talare: Malin Carlsson, COO

14.30              4-1BB – En attraktiv målmolekyl för immunterapibehandling av cancer
Talare: Professor Ignacio Melero, University of Navarra, Pamplona, Spanien

14.45              Frågestund

15.00             Avslutning och summering

Om ATOR-1017
ATOR-1017 aktiverar 4-1BB-receptorer vilket ökar immunsystemets förmåga att upptäcka och avdöda tumörceller. ATOR-1017 har en unik profil bland annat genom att den immunaktiverande effekten förstärks i miljöer där det finns många immunceller, vilket särskilt förekommer i tumörer. Detta skapar möjligheter för en kraftfull, tumörlokaliserad immunaktivering som kan öka effekten och minska biverkningarna för patienten.

Den pågående kliniska dosbestämningsstudien i fas I planeras att omfatta upp till 50 patienter med spridd cancersjukdom. Studien genomförs på tre olika kliniker i Sverige. Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1017 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2020-08-27