Godkänd IND för Alligator Biosciences CD40-antikropp mitazalimab

Lund den 4 december 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget har en godkänd IND (Investigational new Drug) för CD40-antikroppen mitazalimab. En av det amerikanska läkemedelsverket (FDA) godkänd IND är ett krav för att starta kliniska studier i USA. Nyligen publicerades nya jämförelsedata som visar mitazalimabs potential att bli ledande inom CD40-fältet, baserat på kraftfulla antitumöreffekter och immunaktiverande egenskaper.

“Den kommande fas Ib/II-studien i bukspottkörtelcancer, OPTIMIZE-1, kommer att inledas i Europa. Med en godkänd IND öppnas möjligheter för en fortsatt utvidgning av studien i USA, vilket är avgörande för produktens fortsatta utveckling”, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience. ”Vårt främsta fokus är nu den kommande CTA:n, dvs vår ansökan om tillstånd att starta OPTIMIZE-1-studien i Europa”, tillade han.

Läkemedelskandidaten mitazalimab har sedan tidigare rapporterat positiva kliniska data, från en fas I-studie utförd av Janssen Biotech Inc., som påvisar mitazalimabs goda säkerhetsprofil och tidiga signaler på klinisk effekt.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2020, kl.9.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2022-09-19