Regulatorisk

Alligator Bioscience och Orion Corporation meddelar att utvecklingsmöjlighet nyttjats inom bolagens immunonkologiska forskningssamarbete och licensavtal från 2021

  • Orion har valt ut huvudkandidater bland de antikroppar som tagits fram i det andra utvecklingsprogrammet
  • Samarbetet är inriktat mot att upptäcka och utveckla nya bispecifika antikroppsterapier mot cancer med hjälp av Alligators teknologier och bispecifika format RUBY®
  • Alligator erhåller milstolpsbetalning efter nyttjandet av utvecklingsmöjligheten

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att Orion Corporation, ett globalt läkemedelsföretag baserat i Finland, har valt ut huvudkandidater från framtagna bispecifika antikroppar inom bolagens andra utvecklingsprogram. Därmed nyttjar Orion sin möjlighet att fortsätta utvecklingen av dessa molekyler inom det tidigare ingångna forskningssamarbetet och licensavtalet från 2021. Nyttjandet av utvecklingsmöjligheten är villkorad av en milstolpsbetalning till Alligator.

”Vårt forskningssamarbete med Alligator har återigen gjort det möjligt för oss att identifiera ytterligare huvudkandidater med potential för klinisk utveckling. Det är fantastiskt att se produktiviteten i vårt samarbete,” säger Outi Vaarala, Senior Vice President, Innovative Medicines Business and R&D på Orion Corporation Orion Pharma

”Samarbetet med Orion, som inleddes för knappt tre år sedan, är fortsatt mycket produktivt, och Alligator har hittills tagit fram två kliniska produktkandidater. Vi är övertygade om att Orion i och med detta nyttjande valt ut mycket differentierade bispecifika antikroppar som kan leda till innovativa behandlingar,” säger Søren Bregenholt, Vd på Alligator Bioscience. ”Vi ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med Orion, för att så snart som möjligt kunna föra dessa läkemedelskandidater till klinik.”

Under det ursprungliga avtalet som ingicks 2021, använder Alligator Bioscience sitt egenutvecklade antikroppsbibliotek och det bispecifika formatet RUBY® för att utveckla nya immunonkologiska produktkandidater utifrån designkriterier framtagna av Orion. I januari 2023 utvidgades det ursprungliga avtalet för att innefatta utvecklingen av ytterligare en bispecifik antikropp. Alligator är berättigade till milstolpesbetalningar baserade på utveckling, godkännande och försäljning, utöver försäljningsroyalties, om Orion fortsatt utvecklar och kommersialiserar de resulterande produktkandidaterna.

Uppdaterad 2024-04-26