Regulatorisk

Alligator Bioscience ökar fokus på sin kliniska utveckling

Lund den 7 april 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att bolaget beslutat att öka fokus på den kliniska utvecklingsportföljen. I syfte att säkerställa värdet av läkemedelskandidaterna i klinisk fas, kommer Alligator därför att minska investeringarna i icke-klinikrelaterade aktiviteter. Det inbegriper även neddragning av viss personal. Bolagets innovationsplattform och läkemedelsforskning bibehålls för att säkerställa bolagets långsiktiga utveckling. Efter genomförd organisationsförändring och kostnadsreduktion om drygt 80 MSEK årligen är bolaget finansierat i ytterligare 18 månader.

Besparingar genomförs även inom de kliniska programmen dock utan att påverka värdeskapandet. Som en följd av den nya strategin kommer Alligator lägga ett varsel om 12 tjänster, motsvarande drygt 20 procent av bolagets personalstyrka, och påkalla förhandling med fackliga företrädare.

”Vi kommer nu att koncentrera Alligators resurser till de projekt som närmast i tid skapar absolut största värde. Detta gör även att våra tillgängliga medel räcker för att driva utvecklingen av våra kliniska program utan att tappa fart. Vi bedömer också att det är av största vikt för bolagets långsiktiga värde att även bibehålla vår spjutspetskompetens inom läkemedelsforskningen”, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

Covid-19-pandemin slår hårt mot sjukvården världen över. Som en följd av den ökade belastningen inom vården förväntas utrymmet för att utföra kliniska prövningar tillfälligt att vara begränsat. De kliniska studierna med ATOR-1015 och ATOR-1017 fortgår men rekryteringstakten förväntas påverkas under en period. Det är i dagsläget för tidigt att bedöma hur detta påverkar tidslinjerna för studierna som helhet.

De aviserade neddragningarna tillsammans med en potentiellt långsammare rekryteringstakt i de kliniska studierna bedöms minska bolagets kostnader på årsbasis med mer än 35%, från cirka 230 MSEK till mindre än 150 MSEK.

Alligators kliniska utvecklingsportfölj består av fyra olika läkemedelskandidater, samtliga för behandling av spridd cancersjukdom. Mitazalimab har fullföljt fas I-studier och är redo för klinisk fas II. ATOR-1015 och ATOR-1017 är i pågående fas I-studier och även AC101, som det kinesiska bolaget Shanghai Henlius driver, är i klinisk fas I. ALG.APV-527 har som tidigare meddelats pausats i väntan på en partner som tar projektet in i klinisk utveckling. ATOR-1144 samt tidiga forskningsprojekt kommer nu att paketeras för utlicensiering.

Den idag annonserade verksamhetsförändringen beräknas vara fullt genomförd under tredje kvartalet 2020.

Alligator inbjuder till webbsänd telefonkonferens idag kl.14.00 för investerare, analytiker och media där vd Per Norlén presenterar och kommenterar verksamhetsförändringen och utvecklingen i bolaget. Konferensen som kommer att hållas på engelska. All nödvändig information för att lyssna och ställa frågor finns tillgängligt på följande länk:  https://tv.streamfabriken.com/2020-04-07-alligator-bioscience-press-conference.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Norlén, vd
Telefon: 046-540 82 00
E-mail:
per.norlen@alligatorbioscience.com

Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april 2020, kl. 9.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar sex läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: mitazalimab (ADC-1013), ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.), ATOR-1144 och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2020-04-07