Alligator Bioscience meddelar uppdatering av studie och presenterar tidiga resultat för ATOR-1017 som bekräftar data gällande biomarkörer, säkerhet och tolerabilitet

Lund, den 16 december 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelade idag en uppdatering om den pågående kliniska fas I-studien med läkemedelskandidaten ATOR-1017, baserad på 4-1BB (CD137), som utvecklas som en tumörriktad behandling av metastaserad (spridd) cancer. Denna uppdatering bekräftar tidigare data gällande biomarkörer, säkerhet och tolerabilitet, och vidhåller en god säkerhetsprofil till och med en dos om 360 mg utan någon rapporterad dosbegränsande toxicitet.

Fas I-studien med ATOR-1017 är en öppen doseskaleringsstudie i patienter med spridd solid cancer (NCT04144842). Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1017 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier. Resultaten från den aktuella utvärderingen visar att ATOR-1017 har en lovande säkerhetsprofil. Återigen har ingen dosbegränsande toxicitet eller allvarliga immunrelaterade biverkningar rapporterats. Resultaten stödjer data från tidigare rapporterade resultat om att ATOR-1017 uppvisar en gynnsam farmakokinetisk profil. Dessutom bekräftar de och utökar tidigare data gällande biomarkörer och visar på proof of mechanism hos ATOR-1017, inklusive ökad proliferation av cirkulerande T-celler och dosberoende ökningar av löslig 4-1BB, båda biomarkörer för aktivering av T-celler.  En fullständig redovisning av data väntas under första kvartalet 2022.

Tidigare i år meddelade bolaget resultat som validerade den terapeutiska potentialen hos ATOR-1017, som uppvisade en mycket gynnsam säkerhetsprofil i kombination med tydliga tecken på proof of mechanism, då aktivering av T-celler i blodomloppet observerades i aktiva dosnivåer av ATOR-1017 vid en posterpresentation på 2021 ASCO Annual Meeting (länk till pressmeddelande).

”Vi är mycket nöjda med dessa bekräftande data, eftersom de stärker bevisen för säkerhet och tolerabilitet och även bekräftar proof of mechanism för ATOR-1017. Vi tycker att det här är ett oerhört spännande resultat och vi arbetar hårt för att slutföra den här studien och fastställa dosen för ett efterföljande fas II-program,” säger Søren Bregenholt, VD för Alligator Bioscience.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Julie Silber, Investor Relations

Telefon: 046-540 82 23

Email: jur@alligatorbioscience.com

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, se http://www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2021-12-16