Alligator Bioscience meddelar att första dos har getts i en andra klinisk fas I-studie med den immunonkologiska CD40-antikroppen ADC-1013

– Janssen tar över ansvar för all fortsatt klinisk utveckling

Alligator Bioscience AB (”Alligator”) påbörjade i april 2015 dosering i den första kliniska doseskaleringsstudien med ADC-1013 (ClinicalTrials.gov: NCT02379741). Denna studie utökades senare till att inkludera både intratumoral och intravenös doseskalering. Den 9 oktober 2016 inleddes dosering i ytterligare en klinisk fas I-studie (ClinicalTrials: NCT02829099). Denna andra studie inkluderar intravenös doseskalering med ADC-1013 (JNJ-64457107) och är sponsrad av Janssen Research & Development, LLC. Alligator kommer att fortsätta att rekrytera patienter till den intratumorala delen av sin studie, medan fortsatt rekrytering för intravenös doseskalering kommer att ske i Janssens studie.

Per Norlén, VD på Alligator, konstaterar att “Janssens studiestart är mycket positiv. ADC‑1013 går nu in i den fas där Janssen tar över ansvar för all fortsatt klinisk utveckling.”


För ytterligare information var god kontakta: 

Per Norlén, VD, e-post: per.norlen@alligatorbioscience.com
Rein Piir, VP Investor Relations, e-post: rein.piir@alligatorbioscience.com
Telefon: 046-286 42 80 vx. 

Om ADC-1013
ADC-1013 är en immunaktiverande antikropp riktad mot CD40, en receptor på antigenpresenterande celler som exempelvis dendritceller. Den funktionella aktiviteten av ADC-1013 har undersökts i så kallade in-vitro-modeller där aktivering av CD40 på dendritceller leder till en dramatisk ökning av antalet effektor-T-celler som attackerar tumören. Dessutom förväntas detta skapa ett tumörspecifikt minne som kan leda till långvarig immunitet mot cancern. Alligator gav i augusti 2015 Janssen Biotech Inc. en exklusiv världsomfattande licens att vidareutveckla ADC-1013.

Om Alligator
Alligator är ett privatägt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade antikroppar för immunterapi av cancer. Alligators läkemedelsutveckling sträcker sig från idé till klinisk utveckling och Bolaget använder sig av sina patentskyddade teknologiplattformar ALLIGATOR-GOLD® och FIND® för att ta fram nya antikroppsbaserade läkemedel. Tillsammans gör dessa teknologier det möjligt att ta fram läkemedelskandidater med förbättrade egenskaper, både avseende effekt och säkerhet.

Alligator grundades 2001 och har idag omkring 35 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige.

För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.se

Uppdaterad 2016-10-12