Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics: Tumörantigenet 5T4, uttryckt på många olika solida tumörer, är den andra målmolekylen för ALG.APV-527

ALG.APV-527, en ny bispecifik läkemedelskandidat i utveckling av Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics är designad för att engagera immunsystemet i behandlingen av en rad olika solida tumörer

Lund och Seattle, USA, den 24 oktober 2017 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, och Aptevo Therapeutics Inc. (Nasdaq: APVO), ett bioteknikbolag som utvecklar nya behandlingar inom immunonkologi och hematologi, offentliggör idag ytterligare detaljer kring bolagens utvecklingssamarbete för den bispecifika läkemedelskandidaten ALG.APV-527, vilken dels har receptorn 4-1BB som målmolekyl, dels det nu annonserade tumörantigenet 5T4 som finns på en rad olika cancerformer.

5T4 är ett protein som företrädesvis återfinns på tumörceller och i mycket liten utsträckning eller inte alls i normalvävnad. Den immunaktiverande effekten av ALG.APV-527 kan på så sätt styras specifikt till tumören och inte till normalvävnad. Målet är en effektiv tumörriktad immunaktivering med minimala biverkningar. Tumörantigenet 5T4 återfinns på en rad olika tumörtyper såsom bröst-, livmoder-, icke-småcellig lung- prostata-, njur-, magsäcks-, kolorektal- och blåscancer, vilket innebär att ALG.APV-527 kan komma att användas som behandling mot flertalet olika cancerformer.

“Det faktum att 5T4 selektivt återfinns på tumörceller i många olika cancerindikationer men i väldigt låg utsträckning på normalvävnad, gör det till en attraktiv målmolekyl för tumörriktad immunterapi”, sade professor Peter Stern, Manchesters universitet, Storbritannien.

Genom att kombinera en tumörbindande och en immunmodulerande antikropp i en och samma molekyl har Alligator och Aptevo skapat en läkemedelskandidat vars effekt lokaliseras till tumörområdet och aktiverar de tumörspecifika immunceller som finns där.

Om Peter Stern
Professor Peter Stern, Manchesters universitet, Storbritannien, rådgivare till projektet, upptäckte 5T4-antigenet 1988. Han är expert på tumörassocierade antigen och virus-associerade tumörformer. Professor Sterns forskning har varit starkt bidragande i utvecklingen av både cancervaccin och antikroppsbaserade läkemedel för cancerbehandling.

Om ALG.APV-527
ALG.APV-527 är en bispecifik antikropp avsedd för tumörriktad behandling av metastaserande cancer. Antikroppen ALG.APV-527 består av två delar, den ena aktiverar tumörspecifika T-celler via den co-stimulerande receptorn 4-1BB (CD137) och den andra binder till proteinet 5T4 på ytan av tumörceller.

Om Aptevo Therapeutics
Aptevo Therapeutics Inc. är ett bioteknikbolag som utvecklar nya onkologiska och hematologiska terapier som kan förbättra livet för patienter. Aptevo har en produkt på marknaden, IXINITY®, vilken marknadsförs i USA som en godkänd behandling av blödarsjuka. Aptevos huvudteknologi är proteinteknologiplattformen ADAPTIR™, vilken kan användas för att generera högdifferentierade bispecifika antikroppar med unika verkningsmekanismer för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. Aptevo har två ADAPTIR-antikroppskandidater i klinisk utveckling och en bred projektportfölj av nya bispecifika antikroppskandidater med fokus på immunonkologi, autoimmuna sjukdomar och inflammation. För mer information, se www.aptevotherapeutics.com.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas (ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527) samt ett antal tidiga forskningsprojekt. ADC-1013 (JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 45 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

För ytterligare information var god kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2017-10-24