Alligator meddelar poster-presentation om OPTIMIZE-1 på SITC:s virtuella årsmöte 2021

Poster-presentation för att presentera utformningen av OPTIMIZE-1 som utvärderar mitazalimab i kombination med cytostatika hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer

Lund, 12 november 2021 – Alligator Bioscience AB (”Alligator” eller ”bolaget”) meddelade idag att utformningen av och den vetenskapliga grunden för OPTIMIZE-1, Alligators fas II-studie (NCT02829099) av första linjens behandling mot spridd bukspottkörtelcancer i kombination med mFOLFIRINOX, kommer att presenteras på Society for Immunotherapy Cancers (SITC) 36th Annual Meeting & Pre-Conference Programs den 10–14 november 2021.

– Mitazalimab, en förstklassig, andra generationens CD40-agonist, har rapporterat positiva kliniska data från fas I-studier och uppvisat en godtagbar säkerhetsprofil, mekanismvalidering samt tidiga tecken på effekt. OPTIMIZE-1 stärker vår övertygelse att vi ska utveckla mitazalimab i kombination med standardbehandlingar. Genom att mitazalimab riktas specifikt mot CD40 vid bukspottkörtelcancer finns det potential att öka svaren på cytostatikabehandlingen, stimulera ett effektivt immunsvar mot tumörerna och potentiellt uppnå bättre tumörkontroll, säger Yago Pico de Coaña, PhD och medicinskt och vetenskapligt ansvarig på Alligator Bioscience.

Titel: OPTIMIZE-1, an open-label phase 1b/2 study assessing the safety and efficacy of mitazalimab in combination with chemotherapy in patients with metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma

Presentatör: Yago Pico de Coaña, PhD.

Virtuellt möte II: E-Posters Session: Poster

Ovanstående poster-presentationer kommer att finnas tillgängliga online på www.alligatorbioscience.se lördagen den 13 november 2021.

För mer information, kontakta:

Julie Silber, Investor Relations
Telefon: 046-540 82 23
E-post: 
jur@alligatorbioscience.com

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist.  Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Medicon Village i Lund. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.se

Uppdaterad 2022-09-19