Alligator Bioscience erhåller det första patentet för ATOR-1017

Lund den 23 juni 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har utfärdat ett godkänt patent (US 10,689,454) för läkemedelskandidaten ATOR-1017, Alligators helägda 4-1BB-antikropp i klinisk utveckling fas I för behandling av spridd cancer. Detta är det första godkända amerikanska patentet för ATOR-1017 och det är giltigt till åtminstone 2037.

“ATOR-1017 är en av våra viktiga kliniska tillgångar och jag är glad över att få en formell bekräftelse på att vi har de exklusiva rättigheterna för lång tid framöver. Patentgodkännandet visar också på vår aktiva patentstrategi som maximerar skyddet för Alligators hela projektportfölj på alla marknader världen över, USA inkluderat”, kommenterar Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

ATOR-1017 aktiverar 4-1BB-receptorer vilket ökar immunsystemets förmåga att upptäcka och avdöda tumörceller. ATOR-1017 har en unik profil bland annat genom att den immunaktiverande effekten förstärks i miljöer där det finns många immunceller, vilket särskilt förekommer i tumörer. Detta skapar möjligheter för en kraftfull, tumörlokaliserad immunaktivering som kan öka effekten och minska biverkningarna för patienten.

Den pågående kliniska dosbestämningsstudien i fas I planeras att omfatta upp till 50 patienter med spridd cancersjukdom. Studien genomförs på tre olika kliniker i Sverige. Rekryteringen pausades tillfälligt under mars och april 2020 på grund av covid-19-pandemin men har återupptagits. Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1017 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2020, kl.08.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2020-06-23