Regulatorisk

Alligator Bioscience ger en uppdatering gällande fas I-studien med läkemedelskandidaten ATOR-1015

Lund den 9 september 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) presenterade idag uppdaterade tidslinjer som indikerar 3–6 månaders försening av den planerade kliniska fas Ib-studien med ATOR-1015, bolagets tumörlokaliserande bispecifika CTLA-4- och OX40-antikropp under utveckling för behandling av spridd cancer.

Som tidigare meddelats har preliminära data från den pågående fas I-studien visat att ATOR-1015 tolereras väl vid doser upp till 600 mg (cirka 10 mg/kg), vilket bedöms vara en kliniskt relevant dosnivå. Vid den nuvarande dosen 750 mg (cirka 12.5 mg/kg) har ett antal infusionsrelaterade reaktioner (grad 3) observerats vilket förväntas medföra ytterligare dosutvärdering.

“Även om de infusionsrelaterade biverkningarna innebär att vi kommer att välja en dos under 750 mg för fas Ib-studien så ligger vi fortfarande högre än våra konkurrenter och väl inom kliniskt relevanta dosnivåer”, kommenterade Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

Den pågående doseskaleringsstudien kommer, som tidigare meddelats, att slutföras under fjärde kvartalet 2020. Som en följd av de observerade biverkningarna, och därtill nödvändiga justeringar i studieupplägg, kommer starten av fas Ib-studien i malignt melanom flyttas fram till 2021. Rekryteringen för fas Ib kommer att starta så snart ett myndighetsgodkännande är på plats.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Per Norlén, vd
Telefon: 046-540 82 00
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2020, kl.13.40.

Om ATOR-1015
ATOR-1015 är en tumörlokaliserande, bispecifik CTLA-4- och OX40-antikropp under utveckling för behandling av spridd cancer. Lovande data från den pågående kliniska fas I-studien presenterades i juni 2020 och dosutvärderingen fortsatte på höga dosnivåer. Nästa steg i den kliniska utvecklingsplanen är en effektstudie, en så kallad fas Ib-arm, som startas inom ramen för den pågående studien för att demonstrera effekt som monoterapi.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2020-09-09