Alligator Bioscience stärker sin styrelse med ledamöterna Staffan Encrantz och Denise Goode

Lund, Sverige, 9 maj, 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag utnämnandet av Staffan Encrantz och Denise Goode som ledamöter till dess styrelse. Staffan Encrantz är grundare och styrelseordförande för Allegro Investment Fund, ett företag som förvaltar en investeringsportfölj på 750 miljoner dollar, vilken de senaste 30 åren har gjort investeringar inom ett antal branscher och är även en av Alligator Biosciences större aktieägare. Denise Goode har över 25 års erfarenhet av företagsledarskap och innovation från sina tidigare seniora positioner och styrelseuppdrag inom läkemedels- o ch life science-branschen, däribland AstraZeneca. 

”Det är med glädje jag välkomnar Staffan och Denise till vår styrelse”, säger Anders Ekblom, Styrelseordförande i Alligator Bioscience. ”Staffan är en investerare med en enorm erfarenhet av att leda tillväxt och utveckling av en mängd företag, däribland start-ups och etablerade bolag, de senaste 30 åren. Sedan 2015 har han byggt ett stort intresse för Alligator Bioscience, och vi är mycket nöjda med att han nu tar en formell ledarroll i bolaget. Denise bidrar med en gedigen erfarenhet och djup förståelse av läkemedelssektorn, samt även finansiering- och affärsutvecklingsfrågor. Deras utnämnande stärker fortsatt bolagets ledning och understryker vårt engagemang att utveckla antikroppsbaserade cancerbehandlingar samtidigt som vi skapar värde för våra aktieägare.”

De nya styrelseledamöterna utökar antalet styrelsemedlemmar i Alligator Bioscience till åtta stycken, inklusive styrelseordföranden.

“Jag ser en stor potential i Alligator Bioscience, inte bara potentialen hos mitazalimabs möjligheter att revolutionera dagens behandlingsparadigm för metastaserad bukspottkörtelcancer, utan också i Alligator’s breda produktportfölj och teknologiplattform för läkemedelsutveckling”, kommenterar Staffan Encrantz, styrelseledamot i Alligator Bioscience.Företaget gör helt rätt i att fokusera på att förbättra balansen mellan forskning och utveckling och kommersialisering och jag ser fram emot att arbeta med Alligators starka ledningsgrupp för att stötta dem i detta arbete.”

”Det  glädjer  mig mycket att ansluta till Alligator Biosciences styrelse vid en så betydande tidpunkt för bolaget”, säger Denise Goode, styrelseledamot i Alligator Bioscience.Alligators innovativa teknologier har en stark potential att bidra till framtidens cancerbehandlingar och göra skillnad för dem som lider av dessa svårbehandlade sjukdomar.”

Om Staffan Encrantz
Staffan Encrantz är grundare och styrelseordförande för Allegro Investment Fund, baserat i Kalifornien, som förvaltar en investeringsportfölj på 750 miljoner dollar. Han har aktivt lett investeringar i och drivit en mängd olika företag i över 30 år, varav 20 år av investeringar inom life science-branschen. Han har lång erfarenhet av hedgefondbranschen och inom kommersiella fastigheter, främst i Sverige och USA. Han innehar ett antal styrelsepositioner i både amerikanska och europeiska företag inom olika branscher.

Om Denise Goode
Denise Goode är VD för QED Life Sciences Limited, ett konsultföretag som ger råd och stödjer bioteknikföretagens strategiska inriktning och tillhandahåller affärsmentorskap till VD:ar och seniora ledare. Tidigare har hon haft en 20-årig karriär hos AstraZeneca, där hon haft ledande roller globalt, inom både finans och kommersiell verksamhet. Hon har en Bachelor of Science i Zoologi från University of Manchester och är Fellow vid Institute of Chartered Accountants i England och Wales.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Søren Bregenholt, CEO
E-mail: soren.bregenholt@alligatorbioscience.com
Telefon: +46 46-540 82 00

Marie Svensson, CFO
E-mail: marie.svensson@alligatorbioscience.com
Telefon: +46 46-540 82 03 

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas II som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM, samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101/HLX22, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök http://www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2022-05-09