Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics presenterar nya prekliniska data för ALG.APV-527, en bispecifik läkemedelskandidat för immunterapi

ALG.APV-527 är designad för att aktivera immunsystemet mot olika solida tumörer

Lund, Sverige och Seattle, USA den 8 maj 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi och Aptevo Therapeutics Inc. (Nasdaq: APVO), ett bioteknikbolag som utvecklar nya behandlingar inom immunonkologi och hematologi, presenterar nya prekliniska data som styrker ALG.APV-527 som en lovande ny immunterapeutisk läkemedelskandidat för behandling av en rad olika 5T4-uttryckande solida tumörer.

ALG.APV-527 är designad för att binda till både 5T4 och den co-stimulerande receptorn 4-1BB (CD137) och på så sätt ge en kraftfull och tumörriktad immunaktivering. 5T4 är ett tumörantigen som återfinns på en rad olika elakartade tumörtyper såsom icke-småcellig lung-, njur-, bukspottkörtel, prostata- bröst-, kolorektal-, magsäcks-, äggstocks- och livmoderhalscancer. Däremot uttrycks det i låg utsträckning på normalvävnad vilket gör 5T4 till ett attraktivt mål för immunterapi av cancer.

Nya prekliniska data visar att ALG.APV-527 har potential att selektivt aktivera och förstärka T-cellssvaret i tumören utan att aktivera immunsystemet i resten av kroppen. I korthet visar prekliniska data att ALG.APV-527:

·         Ökar aktivering av T-celler, men endast i närvaro av 5T4-uttryckande celler

·         Lokaliseras till 5T4-positiva tumörer i en experimentell modell för malignt melanom

·         Hämmar tumörtillväxt i en 5T4-uttryckande koloncancermodell

·         Har förhållandevis lång halveringstid (9 dagar)

Dessa data har nyligen presenterats på PEGS Summit 2018 och American Association of Immunologists (AAI) Annual Meeting och kommer att presenteras nästa vecka på Annual Meeting of Cancer Immunotherapy (CIMT).  

“Sammantaget stödjer det allt mer omfattande prekliniska datapaketet för ALG.APV-527 dess potential att kunna ge effektiv tumörriktad immunaktivering med mindre biverkningar. Vi driver denna läkemedelskandidat med full fart framåt och ser fram emot att inleda kliniska prövningar 2019”, sade Christina Furebring, Senior Vice President Research på Alligator.

“Vårt samarbete med Alligator Bioscience fortsätter att generera lovande data som visar fördelarna med denna nya målsökande immunterapi” sade Jane Gross, Chief Scientific Officer på Aptevo. “ALG.APV-527 är en first-in-class-molekyl och visar på flexibiliteten i vår plattform ADAPTIR i att generera bispecifika antikroppar med en unik verkningsmekanism och behandlingsprofil, mer lika traditionella antikroppar vad gäller utökad halveringstid, antikroppslika produktionsegenskaper och ökad potens och stabilitet”.

Alligator och Aptevo ser detta sätt att begränsa bindningen till 4-1BB till mikromiljön runt tumören som en möjlighet att komma förbi några av de problem som setts med andra 4-1BB-terapier. ALG.APV-527 har en ny verkningsmekanism med direkt bindning till både 4-1BB och 5T4, och riktar på så sätt immunsvaret mot tumören för att minska de oönskade biverkningarna av systemisk immunaktivering.

Om ALG.APV-527
ALG.APV-527 är en bispecifik antikropp (4-1BB x 5T4) avsedd för tumörriktad behandling av solida cancertumörer. ALG.APV-527 konstruerades genom att kombinera Alligators antikroppsbibliotek ALLIGATOR-GOLD® och Aptevos bispecifika teknologi ADAPTIR™. Antikroppen ALG.APV-527 består av två delar, den ena aktiverar tumörspecifika T-celler via den co-stimulerande receptorn 4-1BB (CD137) och den andra binder till proteinet 5T4 på ytan av tumörceller. Detta styr den immunaktiverande effekten av ALG.APV-527 till tumören och inte till normalvävnad.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018, kl.15.00.

Om Aptevo Therapeutics
Aptevo Therapeutics Inc. är ett bioteknikbolag som utvecklar nya onkologiska och hematologiska terapier som kan förbättra livet för patienter. Aptevo har en produkt på marknaden, IXINITY®, vilken marknadsförs i USA som en godkänd behandling av blödarsjuka. Aptevos huvudteknologi är proteinteknologiplattformen ADAPTIR™, vilken kan användas för att generera högdifferentierade bispecifika antikroppar med unika verkningsmekanismer för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. Aptevo har två ADAPTIR-antikroppskandidater i klinisk utveckling och en bred projektportfölj av nya bispecifika antikroppskandidater med fokus på immunonkologi, autoimmuna sjukdomar och inflammation. För mer information, se www.aptevotherapeutics.com.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-05-08