Alligator Bioscience kontrakterar Theradex Oncology som klinisk CRO för den kommande fas I-studien med ATOR-1015

Lund den 25 januari 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att Theradex Oncology, ett globalt bolag med lång erfarenhet av klinisk utveckling av cancerläkemedel, valts som CRO (Contract Research Organization) för den planerade kliniska fas I-studien med ATOR-1015 för behandling av metastaserad cancer som förväntas starta under andra halvåret 2018.

Den kommande kliniska fas I-studien av ATOR-1015 är en doseskaleringsstudie i patienter med spridd cancer. Studien kommer att genomföras vid fem kliniker i Sverige och Danmark.

”Samarbetet med Theradex är ett avgörande steg i processen att starta vår kliniska fas I-studie med ATOR-1015”, säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience. ”Vi har tidigare arbetat med Theradex gällande fas I-studien för ADC-1013, och baserat på den kvalitet de levererat och deras långtgående expertis inom klinisk cancerforskning känner vi oss trygga med att de kommer bidra till att utföra en högkvalitativ studie. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete”.

ATOR-1015 är en bispecifik antikropp riktad mot CTLA-4 och OX40, den första i sitt slag, som skapades med hjälp av Alligators unika bispecifika teknologi. Alligator har avancerat ATOR-1015 genom den prekliniska utvecklingen och förbereder nu för start av en klinisk fas I-studie. Produktion av kliniskt material har fullföljts och de sista förberedelserna inför inlämnande av ansökan om att få starta klinisk prövning (Clinical Trial Authorization, CTA) kommer att genomföras under första halvåret 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018, kl.08.30.

Om ATOR-1015
ATOR-1015, till fullo ägd av Alligator, är nästa generations bispecifika CTLA-4-antikropp – utvecklad för tumörriktad immunterapi. ATOR-1015 binder till två olika immunreceptorer, checkpoint-receptorn CTLA-4 och den co-stimulerande receptorn OX40. Immunaktiveringen är högre i de områden där båda receptorerna uttrycks i hög grad, som i tumörområdet, vilket kan leda till minskade biverkningar.  

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedels-företagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2018-01-25