Regulatorisk

Aptevo Therapeutics och Alligator Bioscience inleder CTA-förberedande aktiviteter för den bispecifika immunonkologiska antikroppen ALG.APV-527

Ny bispecifik antikropp kan ge biologisk effekt i flera olika typer av cancer

Lund och Seattle, WA, den 17 augusti 2017 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade produktkandidater för tumörriktad immunterapi, och Aptevo Therapeutics Inc. (Nasdaq: APVO), ett bioteknikbolag som utvecklar nyskapande terapier inom immunonkologi och hematologi, meddelar idag att bolagen inlett CMC-aktiviteter för tillverkning av kliniskt material som förberedelse inför en framtida CTA-ansökan (Clinical Trial Application) för den bispecifika immunonkologiska antikroppen ALG.APV-527.

ALG.APV-527 omfattas av ett samarbetsavtal som bolagen tillkännagav i juli 2017.  Verkningsmekanismen involverar aktivering av såväl den co-stimulerande receptorn 4-1BB som ett tumörantigen (ännu ej publikt) som riktar immunreaktionen mot tumörområdet. 4-1BB är känt för att öka immunreaktionen mot cancer genom aktivering av tumörspecifika T-celler och anses vara ett lovande mål för nya immunterapeutiska läkemedel. Den bispecifika antikroppskandidaten kan vara intressant för behandling av flera olika cancertyper där tumörantigenet överuttrycks, däribland bröst-, livmoderhals-, icke-småcellig lung-, prostata-, njurcells-, magsäcks-, kolorektal- och urinblåsecancer.

”Vi är mycket glada för de snabba framstegen i vår samutveckling med Aptevo där nu både CMC-aktiviteter för produktion av kliniskt material och CTA-förberedande studier har inletts”, sade Per Norlén, VD på Alligator Bioscience. ”Efter att gemensamt ha tagit fram ALG.APV-527 har projektet drivits vidare till preklinisk utveckling. Denna bispecifika antikropp tar tumörriktad immunterapi till nästa nivå. Genom att göra immunaktiveringen beroende av bindning till ett tumörantigen har vi skapat en läkemedelskandidat med potential för både förbättrad effektivitet och färre bieffekter.”

”De korta ledtider vi har understryker bolagens respektive expertis i att skapa bispecifika antikroppar och vi ser verkligen fram emot att inleda nästa fas i utvecklingen av ALG.APV-527 och påvisa kvaliteten hos vår teknologiplattform ADAPTIR”, sade Marvin L. White, koncernchef och VD på Aptevo.  ”De flexibla egenskaperna hos plattformen ADAPTIR gör att det går att utveckla bispecifika antikroppar med olika påverkan på immunsystemet. Eftersom ADAPTIRs baseras på IgG (immunglobulin klass G) har kandidaterna utmärkta stabilitets- och produktionsegenskaper – något som särskiljer ADAPTIR från andra bispecifika plattformar. Bispecifika antikroppar utgör en växande klass av läkemedel som kan erbjuda viktiga fördelar jämfört med traditionella (monoklonala) antikroppar, exempelvis potential till mer riktad behandling genom förbättrad funktionalitet, styrka och effekt. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att ta ALG.APV-527 mot en CTA-ansökan och att ytterligare dra nytta av användbarheten hos vår ADAPTIR-plattform.”

För ytterligare information var god kontakta:
Alligator Bioscience
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Aptevo Therapeutics
Stacey Jurchison
Senior Director, Investor Relations and Corporate Communications
Telefon: +1 206-859-6628
E-mail: JurchisonS@apvo.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017, kl. 13.00.

Om Aptevo Therapeutics

Aptevo Therapeutics Inc. är ett bioteknikbolag som utvecklar nya onkologiska och hematologiska terapier för meningsfull förbättring av patienters liv. Bolaget har fyra produkter på marknaden – IXINITY®, WinRho®, HepaGam B®and VARIZIG®och proteinteknologiplattformen ADAPTIR™ som genererar högdifferentierade bispecifika antikroppar med unika verkningsmekanismer. Aptevos primära fokus är immunonkologi, med två kandidater från ADAPTIR i klinisk utveckling och en bred portfölj av bispecifika immunterapier i preklinisk utveckling. För mer information, vänligen besök www.aptevotherapeutics.com.

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar de kliniska och preklinska produktkandidaterna: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, och ALG.APV-527, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av den immunonkologiska antikroppen ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 45 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2017-08-17