Alligator Bioscience & Amphera meddelar att sista patienten doserats i mitazalimab-MesoPher fas 1-studien REACTIVE-2 i bukspottkörtelcancer

  • REACTIVE-2 utvärderar säkerheten och den immunologiska effekten av mitazalimab i kombination med Mesopher i spridd bukspottkörtelcancer
  • Mitazalimab och MesoPher har båda uppnått lovande resultat i separata kliniska fas 2-studier i bukspottkörtelcancer
  • Preliminära resultat från REACTIVE-2 väntas under fjärde kvartalet 2023

Lund, Sverige, och 's-Hertogenbosch, Nederländerna – Alligator Bioscience AB ("Alligator") (Nasdaq Stockholm: ATORX) och Amphera B.V. ("Amphera") meddelar idag att den sista patienten framgångsrikt doserats i fas 1-studien REACTIVE-2, som utvärderar mitazalimab i kombination med MesoPher hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer.

Denna öppna, fas 1-studie för dosbestämning utvärderar säkerheten och effekten hos Alligators huvudkandidat mitazalimab (agonistisk CD40 mAb) i kombination med Ampheras cancervaccin MesoPher, hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer som tidigare erhållit standardbehandling med mFOLFIRINOX (NCT05650918). REACTIVE-2 är en prövarinitierad studie som drivs vid Erasmus Medical Center i Rotterdam. Preliminära resultat väntas under fjärde kvartalet 2023.

“Vi är mycket nöjda med att framgångsrikt ha nått denna viktiga milstolpe i REACTIVE-2-studien.“ säger Rob Meijer, Vd på Amphera. “MesoPher kan stärka immunförsvaret utan biverkningar för patienten. Detta gör MesoPher idealiskt lämpad för kombinationsbehandlingar av svårbehandlade cancerformer.”

“Vår CD40-agonist och Ampheras cancervaccin har båda visat sig mycket lovande i separata kliniska studier, vilket betonar den avgörande roll som dendritceller och andra myeloida celler har i immunförsvaret mot bukspottkörtelcancer,” säger Søren Bregenholt, CEO of Alligator Bioscience. "Vi har stora förhoppningar om att en kombination av mitazalimab och MesoPher kan medföra en kliniskt relevant antitumörimmunitet och potentiellt erbjuda ett nytt terapeutiskt alternativ i denna svårbehandlade patientpopulation."

Mitazalimab utvärderas för närvarande i kombination med mFOLFIRINOX i fas 2-studien OPTIMIZE-1 hos tidigare obehandlade patienter med spridd bukspottkörtelcancer. I januari 2023 tillkännagav Alligator starka interimsresultat från OPTIMIZE-1, vilka visade ett objektivt tumörssvar (ORR) hos 52% av de 23 patienter som utvärderades (att jämföras med en ORR på ca 32% hos en liknande patientpopulation som enbart behandlats med standardkemoterapin FOLFIRINOX[1]).

MesoPher, som består av autologa dendritceller laddade med allogent tumörlysat (PheraLys), utvärderas i fas 2-studien REACTIVE i patienter med bukspottkörtelcancer. I december 2022 tillkännagav Amphera topline-resultaten från denna studie, där MesoPher överträffade förväntningarna och visade en statistiskt signifikant recidivfri 2 års-överlevnad på 60% och en utmärkt säkerhetsprofil.

REACTIVE-2 stöds av starka prekliniska data, som publicerats i den högt rankade expertgranskade tidsskriften Journal for ImmunoTherapy of Cancer[2], som visade att CD40-agonister i kombination med dendritceller laddade med allogent tumörlysat ger kraftfulla och betydande antitumöreffekter i modellsystem för bukspottkörtelcancer.

[1] Conroy et al, N Engl J Med 2011; 364:1817-1825; DOI: 10.1056/NEJMoa1011923
[2] Lau SP, et al. J Immunother Cancer 2020; 8:e000772. doi: 10.1136/jitc-2020-000772

Uppdaterad 2023-04-27