Aptevo Therapeutics och Alligator Bioscience presenterar nya prekliniska data för ALG.APV-527 på SITC 2019

Prekliniska data visar att ALG.APV-527 tolereras väl vid upprepad dosering 

Preliminära experimentella data visar att ALG.APV-527 har en kraftfull anti-tumöraktivitet och skapar ett immunologiskt minne

Lund, Sverige och Seattle, USA den 8 november 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), och Aptevo Therapeutics (Nasdaq: APVO), meddelar idag att nya prekliniska data för ALG.APV-527 kommer att presenteras på den vetenskapliga konferensen Society for Immunotherapy of Cancer's (SITC) 34th Annual Meeting, som hålls i National Harbor, Maryland, USA den 6-10 november 2019.

ALG.APV-527 är en läkemedelskandidat avsedd för immunterapeutisk behandling av 5T4-positiva solida cancertumörer. Den är utvecklad för att aktivera immunsystemet via den co-stimulerande receptorn 4-1BB (CD137) som återfinns på aktiverade cytotoxiska T-celler och NK-celler (Natural Killer). ALG.APV-527 är designad för att framkalla en kraftfull och tumörriktad immunaktivering i närvaro av tumörantigenet 5T4, som återfinns på en rad olika elakartade tumörtyper.

De prekliniska data som presenteras på SITC visar att ALG.APV-527 selektivt förstärker immunsvaret via T-celler och NK-celler in vitro i närvaro av 5T4, och uppvisar en kraftfull och varaktig tumörhämning in vivo. Data från de prekliniska studierna visar att ALG.APV-527:

  • Förstärker funktionen och tillväxten av både CD8-positiva T-celler och NK-celler framför CD4-positiva T-celler genom att korslänka till 5T4
  • I preliminära experimentella studier (så kallad human 4-1BB knock-in-model), vid doser om 20 mikrogram, stöter bort de blåscancerceller som uttrycker 5T4 och skapar ett immunologiskt minne mot cancern
  • Tolereras väl efter upprepad dosering i en toxikologi-studie med doser som ligger över den förväntade dosen i människa och uppvisar en antikroppslik halveringstid om upp till 9,5 dagar.

“Vi är glada över att ALG.APV-527 fortsätter visa lovande prekliniska resultat”, säger Jane Gross, Ph.D., Chief Scientific Officer på Aptevo. “ALG.APV-527:s förmåga att ge ett kraftfullt anti-tumörsvar via aktivitet i T- och NK-celler tyder på att 4-1BB är ett passande mål i designen av nya immunonkologiska läkemedel. Monospecifika antikroppar mot 4-1BB har tampats med dosbegränsande levertoxicitet. Som en ny bispecifik antikropp har ALG.APV-527 möjlighet att kringgå dessa problem och minimera biverkningarna genom att aktivera
4-1BB endast i närvaro av 5T4”.  

“De presenterade prekliniska resultaten ger ett starkt stöd för att ALG.APV-527 kan ge en kraftfull effekt utan att tumma på säkerheten. Resultaten stärker vårt datapaket för ansökan om klinisk prövning (CTA) än mer och vi ser mycket fram emot att diskutera med potentiella partners som kan ta denna spännande läkemedelskandidat vidare in i klinisk utveckling”, kommenterar Christina Furebring, Ph.D., Vice President Preclinical Development på Alligator.

Alligator och Aptevos poster med titeln “Potent Tumor-Directed T Cell Activation and Tumor Inhibition Induced by a 4-1BB x 5T4 ADAPTIR™ Bispecific Antibody kommer att presenteras på lördag den 9 november kl. 7:00 till 20:30 lokal tid.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019, kl. 15.00.

Om ALG.APV-527
ALG.APV-527 är en bispecifik antikropp (4-1BB x 5T4)  avsedd för tumörriktad behandling av solida cancertumörer. ALG.APV-527 togs fram genom att kombinera Alligators antikroppsbibliotek ALLIGATOR-GOLD® (human scFv) och Aptevos bispecifika teknologi ADAPTIR™. Antikroppen ALG.APV-527 består av två delar där den ena aktiverar tumörspecifika T-celler via den co-stimulerande receptorn 4-1BB (CD137) och den andra binder till proteinet 5T4 på ytan av tumörceller. Detta styr den immunaktiverande effekten av ALG.APV-527 till tumören och inte till normal vävnad. 

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar sex läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: mitazalimab (ADC-1013), ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.), ATOR-1144 och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Om Aptevo Therapeutics
Aptevo Therapeutics Inc. är ett bioteknikbolag som utvecklar nya onkologiska och hematologiska terapier som kan förbättra livet för patienter. Aptevo har en
produkt på marknaden, IXINITY®, vilken marknadsförs i USA som en godkänd behandling av blödarsjuka. Aptevos huvudteknologi är proteinteknologiplattformen ADAPTIR™, vilken kan användas för att generera högdifferentierade bispecifika antikroppar med unika verkningsmekanismer för behandling av cancer. För mer information, se www.aptevotherapeutics.com.

För ytterligare information:
Aptevo Therapeutics
Stacey Jurchison

Senior Director, Investor Relations and Corporate Communications
+1 206-859-6628
JurchisonS@apvo.com

Uppdaterad 2019-11-08