Laura von Schantz befordras till Chief Technology Officer på Alligator Bioscience

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att Laura von Schantz befordrats till Chief Technology Officer och ansluter till bolagets ledningsgrupp. I sin nya roll kommer Laura att ansvara över samtliga tekniska aspekter i utvecklingen av Alligators prekliniska och kliniska best-in-class pipeline, inklusive läkemedelskandidaterna mitazalimab, en CD40-agonist för närvarande i klinisk fas 2-utveckling och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist redo för klinisk fas 2.

Laura har varit en del av Alligator sedan 2014 och kommer närmast från rollen som VP Discovery, en position hon haft sedan januari 2021, i vilken hon haft en nyckelroll i att säkra flertalet forskningsavtal, det senaste med Orion Corporation, samt att omstrukturera och stärka bolagets Discovery-avdelning. Dessförinnan ansvarade Laura för Alligators teknologiplattform i sin roll som Director för Antibody Engineering.

Under sin tid på Alligator har Laura även varit drivande i utvecklingen av det bispecifika formatet RUBY™ och i etableringen av bolagets antikroppsplattform som konkurrenskraftigt möjliggör framtagandet av funktionella och utvecklingsbara läkemedelskandidater. Laura har en doktorsexamen i immunteknologi och en civilingenjörsexamen i bioteknik, båda från Lunds universitet.

"Det är med stor glädje vi välkomnar Laura i hennes nya roll som Alligators Chief Technology Officer och som en del av vår ledningsgrupp", säger Søren Bregenholt, Vd för Alligator Bioscience. "Laura är det naturliga valet för rollen att driva den fortsatta utvecklingen av våra teknologiplattformar, samtidigt som hon ser till att våra interna program och samarbetsprogram når sina mål. Hon har en djup kunskap om företaget och om våra tidigare vetenskapliga prestationer och framtida mål. Laura tillträder rollen vid en central tidpunkt för Alligator när vi förbereder oss för att utveckla och utöka vår prekliniska och kliniska pipeline och vi kommer att dra stor nytta av hennes kunskaper och expertis."

"Användningen av nyskapande teknologier spelar en avgörande roll i Alligators innovativa vetenskapliga tillvägagångssätt och jag gläder mig att axla denna viktiga roll", säger Laura von Schantz, CTO på Alligator Bioscience. "Jag är oerhört stolt över de senaste framstegen i våra kliniska och prekliniska program, och jag ser fram emot att fortsätta mitt bidrag till företagets mål att utveckla meningsfulla behandlingar för patienter med svårbehandlade cancerformer."

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2023, kl. 08:30.

Uppdaterad 2023-02-13