Alligator Bioscience presenterar på 10th Annual Biotech Showcase Conference

Lund den 4 januari 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapiläkemedel, meddelar idag att bolaget kommer att presenteras på 10th Annual Biotech Showcase Conference som hålls den 8-10 januari 2018 i San Francisco, USA.

VD Per Norlén kommer att ge en uppdatering kring Alligators kliniska projekt ADC-1013, utlicensierat till Janssen Biotech Inc., den bispecifika antikroppen ATOR-1015 som planeras inleda kliniska studier under året, samt de prekliniska projekten ALG.APV-527 och ATOR-1017.

Presentationen sker den 8 januari kl.19.30 svensk tid (den 8 januari kl.10.30 lokal tid, PST). Presentationen finns att följa både i realtid och i efterhand på: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1175723&tp_key=101995f0f8 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications

Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018, kl.11.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra antikroppsbaserade läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedels-företagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2018-01-04