Telefonkonferens för investerare, analytiker och media fredagen den 17 februari i samband med bolagets bokslutskommuniké

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelar idag att de kommer att hålla en telefonkonferens i anslutning till publiceringen av bolagets bokslutskommuniké fredagen den 17 februari kl 08.00.

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Bokslutskommunikén för 2016 kommer att presenteras av Alligators VD Per Norlén och medlemmar ur bolagets ledningsgrupp.

Tid: Fredagen den 17 februari 2017, kl. 10.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Europa: +44 2030089803
Sverige: +46 856642696
USA: +1 8558315946

Telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens: www.alligatorbioscience.se

Om Alligator
Alligator är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi. Bolaget har sitt säte i Lund och hade 35 anställda per den 31 december 2016. Alligator är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idéstadium till och med kliniska fas IIa-studier och Bolagets projektportfölj består främst av produktkandidaterna ADC-1013, ATOR-1015 och ATOR-1016. I augusti 2015 utlicensierades ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett Janssen-läkemedelsföretag inom Johnson & Johnson-koncernen, för vidareutveckling och kommersialisering. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”ATORX”. För mer information, se www.alligatorbioscience.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 537292
E-post: rpr@alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2017-02-15