Regulatorisk

Alligator Bioscience: Klinisk fas I-data för ADC-1013 presenteras på ASCO

Lund den 15 maj 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att Janssen Biotech, Inc. (Janssen) kommer att presentera data från en klinisk fas I-studie med ADC-1013 (JNJ-7107) på den kommande ASCO Annual Meeting (American Society of Clinical Oncology) som hålls i Chicago den 31 maj-4 juni. Resultaten från studien visar att biverkningarna generellt var milda och övergående.

Det primära målet med studien var säkerhet och att fastställa rekommenderad dos för fas II. Studien pågår fortfarande och har rekryterat totalt 95 patienter. Den maximalt tolererbara dosen har ännu inte uppnåtts, doser upp till 1200 μg/kg i.v. utan förmedicinering, och upp till 2000 μg/kg med förmedicinering, har visats säkra och tolerabla. Resultaten gav även indikationer på klinisk aktivitet. En njurcancerpatient uppvisade partiell respons (PR) och 10 patienter förblev stabila i sin sjukdomsutveckling (SD) under minst 6 månader.

“Jag är glad över ADC-1013:s lovande säkerhets- och tolerabilitetsprofil i cancerpatienter. Detta tillsammans med signalerna på klinisk aktivitet ger mig stor tillförsikt i denna CD40-läkemedelskandidat”, sade Per Norlén, VD på Alligator Bioscience.

Janssen kommer att presentera en poster (#171) med titeln “A Phase 1 Study to Assess Safety, Pharmacokinetics (PK) and Pharmacodynamics (PD) of JNJ-64457107, a CD40 Agonistic Monoclonal Antibody, in Patients (pts) with Advanced Solid Tumors” på ASCO den 1 juni, 2019 kl. 8-11 lokal tid CDT (kl.15-18 svensk tid), under programpunkten Developmental Immunotherapy and Tumor Immunobiology.

Licensavtalet med Janssen omfattar fördefinierade delmålsbetalningar med ett potentiellt totalt värde om cirka 6 miljarder kronor (695 miljoner dollar). Vid en lyckosam kommersialisering av ADC-1013 är Alligator även berättigat till stegvisa royaltybetalningar baserade på den globala nettoförsäljningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019, kl.23.00.

Om ADC-1013 (JNJ-7107)
ADC-1013 är en läkemedelskandidat avsedd för immunterapi av olika former av cancer. Resultat från en tidigare klinisk fas I-studie, genomförd av Alligator (International Journal of Cancer, https://doi.org/10.1002/ijc.32141) visade att ADC-1013 generellt tolererades väl. Prekliniska data har tidigare visat att ADC-1013, genom bindning till den co-stimulerande receptorn CD40 på dendritiska celler, effektivt aktiverar T-celler. Den förhöjda T-cellsaktiveringen gör det möjligt för kroppens immunsystem att attackera cancern.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering.

Uppdaterad 2019-05-15