Alligator Bioscience presenterar på SITC 35th Annual Meeting

Tre projekt presenteras 

–  ATOR-1015, ALG.APV-527 och Neo-X-Prime  –

Lund den 9 november 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget kommer att presentera data från tre immunonkologi-projekt på konferensen Society for Immunotherapy of Cancer’s (SITC) 35th Virtual Annual Meeting som hålls den 9–14 november 2020.

Presentationerna innefattar fas I-studien med ATOR-1015, projektet ALG-APV-527 som utvecklas i samarbete med Aptevo Therapeutics och är redo för kliniska fas I-studier, samt det nya bispecifika konceptet Neo-X-Prime.

“Det faktum att tre av våra immunonkologi-projekt valts ut för presentationer på årets upplaga av SITC är ett tydligt kvitto på Alligators starka närvaro i fältet. Presentationerna omfattar allt från kliniska patientdata till intressanta tidiga data från vårt nyligen lanserade läkemedelskoncept Neo-X-Prime”, sade Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

Abstrakten finns tillgängliga på SITC hemsida och tillhörande posters kommer finnas tillgängliga i Virtual Poster Hall som är öppen från den 9 november kl. 14.00 till den 31 december 2020. Postrarna finns även för nedladdning på Alligator Biosciences hemsida.

Titel:   Safety and pharmacodynamic activity of ATOR-1015, a CTLA-4 x OX40 bispecific antibody, in a Phase I dose escalation study of patients with advanced solid malignancies

Sammanfattning av postern:  ATOR-1015 utvärderas för närvarande i en klinisk fas I-studie på en dos om 750 mg, vilken är den högsta dosen som kommer att utvärderas i den pågående studien. Ett fall av dos-begränsande toxicitet (infusionsrelaterad reaktion) har observerats på dosen 750 mg.  Inga allvarliga immunrelaterade biverkningar har rapporterats. Den bästa kliniska effekten i studien är stabil sjukdom.

Detaljer kring presentationen: En frågestund kommer att hållas för ATOR-1015-postern (nr 369) onsdagen den 11 november kl. 23:15-23:45 och fredag den 13 november kl. 22:20-22:50.

Titel:   ALG.APV-527: Potent tumor-directed T cell activation and in vivo tumor inhibition induced by a 4-1BB x 5T4 ADAPTIR™ bispecific antibody

Sammanfattning av postern:  Presentationen omfattar prekliniska data som visar att ALG.APV-527 har en fördelaktig säkerhetsprofil, utan tecken på systemisk immunaktivering eller levertoxicitet. APV-527 ökar även anti-tumörsvaret och ger ett tumörspecifikt immunologiskt minne i experimentella sjukdomsmodeller. Kliniskt utvecklingsarbete planeras för ALG.APV-527 och dokumentation förbereds inför inlämning av CTA-ansökan avseende start av en klinisk fas I-studie i Europa.

Detaljer kring presentationen: En frågestund kommer att hållas för ALG.APV-527-postern (nr 851) onsdagen den 11 november kl. 23:15-23:45 och fredagen den 13 november kl. 22:40-23:10

Titel:   A bispecific antibody targeting CD40 and EpCAM induces superior anti-tumor effects compared to the combination of monospecific antibodies 

Sammanfattning av postern:  Presentationen omfattar en bispecifik prototyp-antikropp av Neo-X-Prime, riktad mot CD40 och EpCAM. Neo-X-Prime inducerar överlägsna anti-tumöreffekter jämfört med en kombination av de monospecifika antikropparna.  Därutöver inducerar Neo-X-Prime ett brett immunologiskt minne mot tumören. 

Detaljer kring presentationen: En frågestund kommer att hållas för Neo-X-Prime-postern (nr 858) torsdagen den 12 november kl. 22:50-23:20 och lördagen den 14 november kl. 19.00-19.30.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2020, kl.14.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2020-11-09