Alligator Bioscience lanserar ett nytt immunonkologikoncept

Lund den 24 september 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar att bolaget idag lanserar ett helt nytt koncept för patientspecifik immunterapi, kallat Neo-X-Prime.  Alligator presenterar konceptet på den vetenskapliga kongressen 11th World Bispecific Summit som hålls den 22–24 september 2020.

Det nya konceptet, skapat med hjälp av Alligators bispecifika format RUBY™, bygger på bispecifika antikroppar som fångar upp material från patientens cancerceller och fysiskt kopplar ihop dessa med immunförsvarets celler, vilket ger rätt sorts immunaktivering. Det individanpassar immunangreppet och ökar träffsäkerheten och anti-tumöreffekten.  Problematiken med dagens cancervaccin är att det inte är tydligt vad immunsystemet ska riktas mot och dessutom måste vaccinet produceras specifikt för varje enskild patient. I Alligators koncept löser den bispecifika antikroppen samtliga dessa hinder.

Det nya konceptet kan liknas vid en patientspecifik vaccination med avsikt att bota cancer. Forskningsresultaten är ytterst lovande och visar att Neo-X-Prime har möjlighet att skapa en mycket kraftfull anti-tumöreffekt, överlägset nuvarande behandlingsalternativ”, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

Idag, den 24 september, kl.17.20 svensk tid håller Dr Peter Ellmark, VP Discovery på Alligator, ett föredrag med titeln ”Priming Neoantigen Specific T-Cells with a Novel Bispecific Antibody”. För ytterligare information om konferensen, se bispecific.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2020, kl.16.45.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2020-09-24