Regulatorisk

Alligator Bioscience presenterar resultat från en klinisk fas I-studie (intratumoral) med ADC-1013 på SITC i november 2017

Lund den 21 september 2017 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att resultaten från den kliniska fas I-studien av läkemedelskandidaten ADC-1013 (JNJ-64457107) kommer att presenteras på den vetenskapliga konferensen SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) 32nd Annual Meeting, som går av stapeln den 8-12 november 2017 på Gaylord National Hotel & Convention Center i National Harbor, Maryland, USA. 

Alligator Bioscience kommer på SITC-konferensen att delta både med ett muntligt föredrag och en posterpresentation med titeln “First-in-human study with intratumoral administration of a CD40 agonistic antibody: preliminary results with ADC-1013/JNJ-64457107 in advanced solid malignancies”. Den muntliga presentationen kommer att hållas under programpunkten Kliniska prövningar: Nya substanser, vilken startar kl.19.45 svensk tid (13.45 lokal tid, ET) den 10 november 2017.

För vidare information om programmet, se konferensens hemsida:
www.sitcancer.org/2017/home.

För ytterligare information var god kontakta:

Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Detta meddelande innefattar sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2017, kl. 08.30.

Fakta till redaktionen

Om ADC-1013

ADC-1013 är en läkemedelskandidat avsedd för immunterapi av olika former av cancer. Prekliniska data har visat att ADC-1013, genom bindning till den co-stimulerande receptorn CD40 på dendritiska celler, effektivt aktiverar T-celler. Den förhöjda T-cellsaktiveringen gör det möjligt för kroppens immunsystem att attackera cancern. Även cancerceller kan uttrycka CD40 på cellytan vilket gör att ADC-1013 som en sekundär verkningsmekanism även direkt kan avdöda cancerceller.

I augusti 2015 utlicensierade Alligator globala rättigheter för vidare utveckling av ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc. I oktober 2016 startade Janssen Biotech, Inc. en andra klinisk fas I-studie (ClinicalTrials: NCT02829099). Den studien är en intravenös doseskaleringsstudie med ADC-1013 (JNJ-64457107).

Om ADC-1013 klinisk fas I-studie

Studien som presenteras är en multi-center, öppen fas I-studie i patienter med långt framskriden (solid) tumörsjukdom, och utvärderar säkerhet och tolerabilitet, farmakokinetik, immunogenicitet, biomarkörsvar och kliniska parametrar för ADC-1013. Det är en doseskaleringsstudie som innefattar både intratumoral och intravenös administration av ADC-1013 och som utförts på fem olika sjukhus i Sverige, Danmark och Storbritannien. Studien har genomförts av Alligator och omfattar 24 patienter och tio olika tumörformer. För vidare information, se www.clinicaltrials.gov; NCT02379741.

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immun-terapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas (ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527) samt ett antal tidiga forskningsprojekt. ADC-1013 (JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 45 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2017-09-21