Alligator Bioscience presenterar på H.C. Wainwright Annual Global Life Sciences Conference

Lund den 5 april 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att bolaget kommer att delta som presenterande bolag på investerarkonferensen H.C. Wainwright Annual Global Life Sciences Conference. Konferensen pågår den 8-10 april på Le Meridien Beach Plaza Hotel i Monte Carlo, Monaco.

VD Per Norlén kommer att ge en statusöversikt över bolaget under företagspresentationen och även delta i enskilda möten med investerare som är registrerade på konferensen.

Event: Företagspresentation vid H.C. Wainwright Annual Global Life Sciences Conference

Datum: 10 april 2018 

Tid: kl. 15.25-15.50 CEST

Plats: Salon Atlantic-W (2 vån); Le Meridien Beach Plaza Hotel i Monte Carlo, Monaco

Presentationen kommer att webbsändas live. För att lyssna på presentationen, vänligen använd följande direktlänk: http://www.wsw.com/webcast/hcw2/atorx eller besök www.hcwevents.com. Webbsändningen finns tillgänglig i 90 dagar efter presentationen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018, kl.14.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527.ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-04-05