Alligator Bioscience meddelar posterpresentation om ATOR-4066 vid årsmötet för AACR, 2023

  • Presentationen lyfter fram ATOR-4066s potential att inducera kraftfull antitumöraktivitet hos patienter med tumörer som uttrycker CEACAM5
  • Data ger ett start stöd för fortsatt utveckling av ATOR-4066 mot klinik
  • Data styrker Neo-X-Prime, Alligators teknologiplattform för 3e generationens CD40-agonister

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget höll en posterpresentation om ATOR-4066, en bispecifik Neo-X-Prime™-antikropp (bsAbs), vid årsmötet för Amercian Association for Cancer Research (AACR) i Orlando, Florida, den 14-19 april 2023.

Presentationen med titeln "ATOR-4066, a Neo-X-Prime™ bispecific antibody targeting CD40 and CEA, activates myeloid cells in primary human tumors in vitro and induces anti-tumor immunity in vivo", belyser hur ATOR-4066 har potential att inducera kraftfulla antitumörsvar hos patienter med tumörer som uttrycker carcinoembryonalt antigen 5 (CEACAM5).

CEACAM5, en välkänd målmolekyl för cancerbehandling, är ett glykoprotein som överuttrycks på cellytan hos ett stort antal cancerformer som colorektalcancer, magsäckscancer och lungcancer, men ej i frisk vävnad hos vuxna. Således är det en utmärkt målmolekyl för tumörriktade bispecifika CD40-antikroppar som ATOR-4066.

Datan demonstrerar hur CEACAM5 uttrycks på relevanta tumörtyper, samt hur ATOR-4066 inducerar:

  • CEACAM5-beroende CD40-aktivering av tumörinfiltrerande immunceller i tumörprover från patienter med indikationer som vanligtvis uttrycker en stor del CEACAM5, däribland colorektalcancer och magcancer
  • samlokalisering av tumörfragment som uttrycker CEACAM5 och antigenpresenterande celler som uttrycker CD40
  • kraftfull antitumör-effekt och inducering av immunologiskt minne

"Vi är glada att kunna presentera ny data från vår unika Neo-X-Prime-metod vid detta års AACR-konferens,” säger Søren Bregenholt, Vd på Alligator Bioscience. ”Vi har redan visat hur en överlägsen antitumör-immunitet kan uppnås genom att samtidigt binda CD40 och tumörassocierade antigen. Den nya datan belyser förmågan hos ATOR-4066 att remodellera immunförsvarets mikromiljö och då kandidaten fortsatt visar en betydande potential för att kunna inducera ett kraftfullt antitumörsvar i tumörer som uttrycker CEACAM5 är vi fortfarande fast beslutna att föra ATOR-4066 vidare till kliniken.”

Information om posterpresentation
Abstractnummer: 2939
Titel: ATOR-4066, a Neo-X-Prime™ bispecific antibody targeting CD40 and CEA, activates myeloid cells in primary human tumors in vitro and induces anti-tumor immunity in vivo
Datum/Tid: Måndagen den 17 april, 2023, 13.30 – 17.00 EDT
Session: PO.IM01.12 – Therapeutic Antibodies 2
Presentatör: Anette Sundstedt, Principal Scientist, Alligator Bioscience
Plats: Orange County Convention Center, Poster Section 23, Poster Board 2939

Uppdaterad 2023-04-18